Iphone Xs Xs Max Xr Smart Battery Case Replacement
in ,

Apple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหา ฟรี

Apple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหาบางเครื่องฟรี เช่น ชาร์จไม่ค่อยติดในบางครั้ง

โปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหา

Apple เผยว่าพบปัญหา Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR บางเครื่องที่มีอาการดังนี้

  • Battery Case ไม่ชาร์จ หรือไม่ชาร์จในบางครั้งเมื่อเชื่อมต่อกับตัวชาร์จ
  • Battery Case ไม่ชาร์จ หรือไม่ชาร์จในบางครั้งเมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone

Apple ระบุว่า Smart Battery Case ที่พบปัญหาเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2019 ถึง ตุลาคม 2019 โดยผู้ใช้ที่เข้าเกณฑ์สามารถนำเครื่องเข้าไปรับบริการที่ Apple หรือ AASP เพื่อเข้าโปรแกรมเปลี่ยนเครื่องฟรี

Iphone Xs Xs Max Xr Smart Battery Case Replacement Img 1

โดยโปรแกรมจะครอบคลุม Smart Battery Case ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม – Apple Support

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy