in , , ,

iOS 17 การส่งข้อมูลผ่าน AirDrop จะไม่ขาดตอน แม้เราจะเดินไปที่อื่น!

การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน AirDrop จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แม้เราจะเดินไปที่อื่นแต่ก็ยังสามารถโหลดข้อมูลส่งให้เพื่อนได้แบบไม่ขาดตอน

iOS 17 การส่งข้อมูลผ่าน AirDrop จะไม่ขาดตอน แม้เราจะเดินไปที่อื่น!

iOS 17 จะมีการอัปเดตการส่งข้อมูล AirDrop โดยจะอัปเดตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน  ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์ข้อมูลผ่าน AirDrop แล้วคุณเดินไปที่อื่นหรืออยู่ในระยะที่ไกลจาก AirDrop การถ่ายโอนข้อมูลก็จะยังสามารถดาวน์โหลดต่อไปให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยเช่นเดิม

สำหรับการใช้งานจริงจะเป็นยังไง ก็รอ Apple ปล่อยตัวเต็มออกมาให้ใช้กันค่ะ

จาก : apple

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย tammytt