in , , ,

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17 !

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใน iOS 17 ซึ่งอัปเดตในการช่วยเหลือผู้ที่พิการทางสายตาและผู้ที่พิการทางการได้ยินมากขึ้นกว่าเดิม

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17 !

iOS 17 ได้อัปเดตการช่วยการเข้าถึง โดยได้ปรับแต่งให้ผู้ใช้ที่พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยินใช้งานไอโฟนได้สะดวกมากขึ้น

และมีคุณสมบัติ Live Speech การพูดที่ชัดเจนมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถออกเสียงพูดหรือผู้ที่บกพร่องทางการพูด ได้ใช้งานด้วยการพิมพ์ข้อความ เพื่อให้ระบบพูดตามคำที่เราพิมพ์ เวลาที่พบปะผู้คน หรืออยู่ในสายโทร Face Time

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ Personal Voice ที่สามารถสร้างเสียงที่มีลักษณะกับเสียงของเราได้อีกด้วย

และยังมีคุณสมบัติ Point to Speech อ่านออกเสียงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่พิการทางสายตา หรือมองเห็นเลือนรางสามารถอ่านข้อความบนวัตถุได้โดยการใช้กล้อง iPhone ตรวจจับตัวหนังสือ แล้วใช้เสียง Siri อ่านออกเสียงให้

iOS 17 จะปล่อยให้อัปเดตกันปลายปี 2023 นี้ค่ะ

ที่มา : newsroom

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย tammytt