in

Apple ครองอันดับ 1 ผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ล่าสุดสื่อต่างประเทศได้จัดอันดับให้ Apple ครองอันดับ 1 ผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 มีคะแนนจัดอันดับสูงถึง 93 / 100 คะแนน

Laptop Magazine ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค กับแบรนด์เทคโนโลยีชื่อดังระดับโลกหลายราย ผลปรากฏว่า Apple มีคะแนนการให้บริการด้านเทคนิคสูงสุด เป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านเว็บไซต์

Apple ครองอันดับ 1 ผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค

วิธีการที่นักวิจัยจาก Laptop Magazine ใช้นั้น คือ การสอบถาม 3 คำถามผ่านช่องทางให้บริการช่วยเหลือต่างๆของแบรนด์เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์และระบบช่วยเหลือออนไลน์ เพื่อทดสอบว่าแบรนด์ไหนจะใช้เวลาในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคได้เร็วที่สุด

โดยทีมนักวิจัยให้ความเห็นว่า การให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคของ Apple ทั้งการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์และออนไลน์ (Apple Support @Twitter) มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เวลาในการตอบคำถามเพื่อแก้ปัญหาเฉลี่ย 6 นาที เท่านั้น

Apple มีคะแนนด้านบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคสูงสุดเป็น อันดับ 1 จาก 10 อันดับ โดย Apple มีคะแนนการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์ 37 / 40 คะแนน และผ่านระบบออนไลน์ 56 / 60 คะแนน โดยรวมแล้วมีคะแนนอยู่ที่ 93 / 100 คะแนน

แต่ที่น่าสนใจคือ Acer ที่ครองอันดับ 2 มีคะแนนโดยรวมอยู่ที่ 88 / 100 คะแนน กลับมี ประสิทธิภาพด้านการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์ สูงกว่า Apple โดย Acer สามารถทำคะแนนได้อยู่ที่ 38 / 40 คะแนน สูงกว่า Apple เล็กน้อย

แน่นอนว่าปัจจุบันการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสนับสนุนในการสินใจซื้อผลิตภันฑ์ของผู้ซื้อ นอกจากคุณสมบัติและราคาผลิตภันฑ์ที่ดีแล้ว การสนับสนุนและให้บริการช่วยเหลือจากแบรด์ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่สามารถบอกได้ว่า แบรนด์เหล่านั้นให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดนั่นเอง

ขอบคุณ – cultofmac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy