,

เมื่อ Magic Mouse กลายเป็นมือถือ


ถ้าท่านได้เห็นแว็บแรกอย่าคิดเชียวว่ามันคือเม้าส์สีเขียวสดใส นั่นเป็นมือถือตัวล่าสุดจากพี่จีนที่ออกแบบให้เหมือนยังกับเป็น Magic Mouse ของแอปเปิ้ลเลยละ สีเขียวสดใสและยังมีเวอร์ชันสีขาวอีกด้วยนะ

มือถือตัวนี้มีหน้าจอขนาด 2.4 นิ้ว ตัวระบบข้างในเป็น MTK Platform (เพิ่งเคยได้ยินชื่อ), ใช้งาน 2 ซิมได้แถมมีบลูธูทในตัวและมีกล้องหน้าหลังอีกด้วย ราคาค่าตัวอยู่ที่ $69

เชิญชมรูปเพิ่มเติมของเจ้าตัวเขียวนี้ครับ

ที่มา

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน

7 Comments

  1. Best wishes for a pretty apparent and very helpful publish. I’m without a doubt a violator of a lot of these guidelines. I normally discover me personally conflicted when producing a weblog posting because I see me personally composing greater than most people want to examine, but I truly feel that I will need to do the subject matter proper rights by completely addressing it. I experience that by following a number of these principles I finish up slicing out vital aspects on the discussion. I guess you have to come across a balance.

  2. Say thank you for a very very clear and handy posting. I’m positively a violator of many of these rules. I quite often come across me personally conflicted when writing a weblog submit because I see myself producing more than citizens want to examine, but I experience that I be required to do the topic matter justice by completely covering it. I feel that by pursuing a number of these procedures I finish up decreasing out vital elements to the discussion. I guess you will have to identify a balance.

  3. Say thanks for talk about particularly great informations. Your internet is perfect, I am happy by the data that you just have on this blog. It reveals how well you fully grasp this subject. Bookmarked this page, will come back again for way more. You, my companion, I identified just the specifics I currently explored everywhere and just couldn’t unearth. What an ideal website. Like this website your web-site is a single of my new preferred.I such as this information shown and it has given me some kind of drive to have achievement for some purpose, so maintain up the good work!

  4. This blog is really helpful for someone who has been having difficulties with this situation. I have seen a number of resources but to no avail. I will continue reading and learning here in the hope of ultimately getting past this.