in , ,

แว่นขยาย (Magnifier) ใน iOS 14 ปรับปรุงส่วนควบคุมใหม่และเพิ่มเป็นแอปบนหน้าโฮมได้

ใน iOS 14 ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือแว่นขยาย (Magnifier) ใหม่ โดยอัปเดตอินเตอร์เฟสใหม่ เพิ่มคุณสมบัติ Multi-Shot และสามารถเพิ่มแว่นขยายเป็นแอปบนหน้าโฮม เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

แว่นขยาย (Magnifier) ใน iOS 14 ปรับปรุงส่วนควบคุมใหม่และเพิ่มเป็นแอปบนหน้าโฮมได้

แว่นขยาย (Magnifier) เป็นเครื่องมือการช่วยการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการขยายตัวหนังสือบนหน้าจอ ซึ่งใน iOS 14 ได้มีการปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

อินเตอร์เฟสใหม่

แว่นขยายใน iOS 14 มีส่วนควบคุมสำหรับใช้งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะซูมได้แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถปรับความสว่าง ฟิลเตอร์ เปิดไฟฉาย และถ่ายรูปได้หลายช็อตได้ โดยส่วนควบคุมทั้งหมดนี้ผู้ใช้ยังสามารถจัดเรียงการแสดงผลได้เองอีกด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของตนเอง

Multi-Shot

เป็นหนึ่งเมนูของส่วนควบคุมในแว่นขยาย ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพได้หลาย ๆ ภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปิดตรวจสอบทีละภาพ แต่สามารถเปิดดูภาพที่ถ่ายทั้งหมดได้ทีเดียว

เพิ่มเมนูแว่นขยายในหน้าโฮม

ถ้าเราต้องใช้งานแว่นขยายอยู่บ่อย ๆ ก็สามารถเพิ่มเมนูแว่นขยาย (Magnifier) ให้เป็นแอปบนหน้าโฮมได้ โดยค้นหาแอปแว่นขยายในไลบรารี่ แล้วแตะค้างที่ไอคอนแอปจากนั้นก็เลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม เวลาที่ต้องการใช้งานก็สามารถแตะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแทนการกดปุ่มด้านข้าง 3 ครั้ง

และนี่ก็เป็นส่ิงที่เปลี่ยนแปลงของแว่นขยาย (Magnifier) ใน iOS 14 มีการปรับปรุงเมนูการควบคุมที่มีประโยชน์และสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณ macrumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University