in , ,

วิธีปิดสถานะ “อ่านแล้ว” ใน Messenger (อัปเดต 2024)

ถ้าไม่อยากให้เพื่อนเห็นว่าเราอ่านข้อความแล้วลองตั้งค่าตามนี้ดู… ใครใช้ Messenger ใน Facebook แล้วไม่อยากให้เห็นว่าเรา “อ่านแล้ว” มาดูวิธีการตั้งค่ากัน

วิธีปิดสถานะ “อ่านแล้ว” ใน Messenger (อัปเดต 2024)

ใครเป็นบ้าง? บางทีอ่านแชทแล้วแต่ไม่รู้จะตอบอะไร แต่เพื่อนดันรู้ว่า “อ่านแล้ว” มาตั้งค่าปิดการแสดงสถานะการอ่านใน Messenger กัน! ตั้งค่าตามนี้ได้เลย

💡หากปิดใช้งานแล้ว คุณก็จะไม่เห็นว่าเพื่อนอ่านข้อความของคุณด้วย

ไปที่แอป Messenger > ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ไปที่เมนู ใบตอบรับการเปิดอ่าน > ปิด “แสงใบตอบรับการเปิดอ่าน”

เพียงเท่านี้เพื่อนก็จะไม่เห็นว่าเราอ่านข้อความแล้ว แต่..เราก็จะไม่เห็นของเพื่อนด้วยนะ วิธีนี้เอาไว้ป้องกันตัวเองเสียใจตอนเห็นเพื่อนอ่านไม่ตอบได้ดีเลยแหละ!

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University