Animoji Ad
in ,

4 โฆษณาใหม่ iPhone X แนะนำ Face ID ในที่มืดและ Animoji

ก่อนเข้าช่วงเทศกาลวันหยุดท้ายปี 2017 ทาง Apple ได้โพสต์โฆษณาใหม่ iPhone X จำนวน 4 ชุด แนะนำ Face ID ในที่มืดและ Animoji

Apple โพสต์ 4 วิดีโอโฆษณา iPhone X ชุดใหม่ แนะนำ Face ID และ Animoji ผ่าน YouTube Channel ดังนี้

iPhone X — Introducing Face ID

วิดีโอแนะนำฟีเจอร์ Face ID โดย Apple แนบข้อความบรรยายว่า ผู้ใช้สามารถใช้ใบหน้าในการปลดล็อคเครื่อง, เข้าใช้งานแอปต่างๆ และยืนยันการชำระเงิน (Apple Pay)

iPhone X — Opens in the Dark

วิดีโอแนะนำการใช้ฟีเจอร์ Face ID ในที่มืด โดย Apple แนบข้อความบรรยายว่า iPhone X จะรู้จักผู้ใช้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่มืดก็ตาม

iPhone X — Knows You When You Change

วิดีโอแนะนำการเรียนรู้และจดจำใบหน้าของฟีเจอร์ Face ID  โดย Apple แนบข้อความบรรยายว่า iPhone X จะยังรู้จักผู้ใช้ ถึงแม้ว่ารูปแบบใบหน้าจะเปลี่ยนไป

iPhone X — Animoji Yourself

วิดีโอแนะนำฟีเจอร์ Animoji โดย Apple แนบข้อความบรรยายว่า iPhone X ช่วยให้การส่งข้อความมีชีวิดชีวามากขึ้น และสร้าง Animoji ด้วยตัวผู้ใช้เอง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy