How To Reorder Apple Watch Face
in

วิธีจัดเรียงลำดับหน้าปัด (Apple Watch Face) ให้สะดวกตามการใช้งานบน Apple Watch

สำหรับผู้ใช้ Apple Watch ใหม่ คงสนุกกับการเลือกหน้าปัด Apple Watch (Apple Watch Face) ที่มีให้เลือกหลากหลาย และทีมงานก็มีวิธีจัดเรียงลำดับหน้าปัด Apple Watch ให้สะดวกตามการใช้งานของผู้ใช้มาฝากกันค่ะ

วิธีจัดเรียงลำดับหน้าปัด (Apple Watch Face) ให้สะดวกตามการใช้งานบน Apple Watch

ไปที่แอป Watch บน iPhone > แตะ แก้ไข (Edit) ในส่วนหน้าปัดของฉัน

How To Reorder Apple Watch Face 1

แตะไอคอน 3 ขีดด้านหลังหน้าปัดและลากขึ้นหรือลงและปล่อยในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อจัดเรียงลำดับหน้าปัด Apple Watch ใหม่ > จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น (Done)

How To Reorder Apple Watch Face 2

และนี่ก็เป็นวิธีการจัดเรียงหน้าปัดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลำดับหน้าปัด Apple Watch (Apple Watch Face) ได้ตามความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคน สำหรับใครที่อยากจะทราบวิธีการปรับแต่งหน้าปัด Apple Watch เพิ่มเติมก็สามารถรับชมได้ที่นี่

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University