in ,

วิธีสร้างคำสั่งลัดให้เปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch อัตโนมัติทุกวัน

สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ในทุก ๆ วัน โดยที่ไม่ต้องไปเลื่อนเลือกเอง ทีมงานมีวิธีการสร้างคำสั่งลัด (Shortcuts) สำหรับการเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch อัตโนมัติ มาแนะนำให้ชมกันค่ะ

วิธีสร้างคำสั่งลัดให้เปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch อัตโนมัติทุกวัน

เราจะใช้การสร้างคำสั่งแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนหน้าปัด ซึ่งวิธีการก็ง่าย ๆ เลย

ไปที่แอปคำสั่งลัด (Shortcuts) บน iPhone > แถบการทำงานอัตโนมัติตรงกลาง ให้เลือก สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล (Create Personal Automation) > แตะ เวลาของวัน (Time of Day)

เลือกเวลาและการทำซ้ำ ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนหน้าปัดอัตโนมัติ แล้วแตะ ถัดไป (Next) > เพิ่มการทำงาน (Add Action) > ค้นหา หน้าปัด แล้วเลือกการทำงานเป็น ตั้งหน้าปัดนาฬิกา (Set Watch Face)

แตะหน้าปัด (Face) > เลือกแบบหน้าปัดที่ต้องการ > แตะ ถัดไป (Next)

แตะปิด ถามก่อนสั่งทำงาน (Ask Before Running) > แตะไม่ต้องถาม (Don’t Ask) > แตะ เสร็จส้ิน (Done)

แตะเสร็จสิ้น (Done) > เราก็จะได้คำสั่งการเปลี่ยนหน้าปัดอัตโนมัติ

หลังจากที่สร้างคำสั่งลัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดหน้าปัด Apple Watch ก็จะถูกเปลี่ยนไปยังรูปแบบหน้าปัดที่เราตั้งค่าไว้ โดยมีการแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบตอนเปลี่ยน สมมติว่าถ้าหากเรามีหน้าปัดแบบแคลิฟอเนียร์หลาย ๆ หน้าปัดแสดงบน Apple Watch คำสั่งลัดก็จะเลือกสุ่มมาแสดงในแต่ละวัน

ข้อจำกัดที่อาจจะกวนใจเล็กน้อย คือ เราเลือกการเปลี่ยนหน้าปัดได้เพียงแค่ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน แต่ไม่สามารถเลือกเปลี่ยนตามเวลาตลอดวันได้ และสามารถเลือกได้เพียงประเภทหน้าปัดเดียวเท่านั้น

แต่ถ้าใครอยากให้เปลี่ยนได้ตามเวลาที่ต้องการในวันเดียวกัน และหน้าปัดประเภทไม่เหมือนกัน ก็สามารถสร้างคำสั่งลัดเพิ่มเองได้ เช่น คำสั่งลัดแรก เริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าปัดแคลิฟอร์เนียนตอน 15.25 น. และอีกคำสั่งลัดหนึ่งให้สร้างเปลี่ยนเป็นหน้าปัดตัวพิมพ์ เวลา 15.30 น. ก็ได้ เลือกให้เหมาะสมกับความชอบของตนเองนะคะ

นอกจากนี้ถ้าใครอยากจะให้มีการเปลี่ยนหน้าอัตโนมัติในแบบอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนเมื่อไปถึงสถานที่หนึ่ง หรือออกจากสถานที่หนึ่ง ก็สามารถเลือกการทำงานเองได้ ซึ่งการสร้างคำสั่งลัดก็จะคล้าย ๆ กัน เพียงแค่เปลี่ยนการทำงาน

การเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch อัตโนมัติ น่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะตั้งค่าหน้าปัดเริ่มต้นในแต่ละวัน เช่น ตื่นเช้ามาก็อยากให้หน้าปัด Apple Watch แสดงรูปแบบหน้าปัดที่เราต้องการ หรือเวลาเลิกงาน อย่าง 17.00 น. เราอาจจะตั้งค่าให้แสดงหน้าปัดที่มีกลไกลหน้าปัดเกี่ยวกับการออกกำลังกาย แผนที่หรืออื่น ๆ ได้ตามต้องการ จะได้ไม่ต้องมาเลือกหน้าปัดตลอดเวลาว่าจะแสดงหน้าปัดไหน ก็ลองนำไปสร้างกันดูนะคะ

ขอบคุณ idropnews

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University