in

Fortnite ถูกลบออกจาก Play Store, Epic Games ฟ้อง Google ด้วย!

หลัง Apple ลบ Fortnite ออกจาก App Store ไม่นาน, Google ก็ได้ลบ Fortnite ออกจาก Play Store เช่นกัน โดย Epic Games ก็ได้ยื่นฟ้อง Google ด้วย

Fortnite ถูกลบออกจาก Play Store

Epic Games ได้เปิดช่องทางการชำระเงินใหม่ที่ไม่ต้องจ่ายผ่านใน App Store, Play Store โดยหลังจากนั้นไม่นาน Apple ก็ได้ลบ Fortnite ออกจาก App Store โดยระบุว่า Epic Games ละเมิดนโยบายของ App Store

ล่าสุดทาง Google ก็ได้ลบ Fortnite ออกจาก Play Store เช่นกัน โดย Google ระบุว่า Epic Games ละเมิดนโยบายของ Google ซึ่งแอปที่มีการชำระภายในแอปนั้นจะต้องใช้ระบบชำระเงินของ Play Store

Google เผยกับ The Verge ว่า นโยบายการชำระเงินของ Play Store นั้นก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับนโยบายของ App Store ของ Apple

Fortnite ถึงแม้จะถูกลบออกไปจาก​ Play Store แต่ผู้ใช้ Android จะยังสามารถใช้งานได้อยู่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ เช่น ของ Epic Games หรือ Samsung Galaxy Store เป็นต้น

ทางด้าน Epic Games ก็ได้ฟ้องร้อง Google ด้วยจากประเด็นดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ฟ้องร้อง Apple เช่นกัน โดยระบุว่าการลบแอปออกจาก Store เป็นการเอาเปรียบ กีดกันคู่แข่ง และจำกัดนวัตกรรม เป็นต้น

ที่มา – macrumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy