True Iot And Netpie On Nb Iot
in ,

True IoT พร้อมเชื่อมต่อ NETPIE บนโครงข่าย NB-IoT ครั้งแรกในไทย

True IoT จับมือกับบริษัท เน็กซ์พาย จำกัด ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม NETPIE ให้เชื่อมต่อบนโครงข่าย NB-IoT ของทรู ใช้ได้จริงทั่วทั้งประเทศ

True IoT พร้อมเชื่อมต่อ NETPIE บนโครงข่าย NB-IoT ครั้งแรกในไทย

True Iot And Netpie On Nb Iot 6

True IoT ได้ร่วมพัฒนาแพล็ตฟอร์ม NETPIE ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เหล่านักประดิษฐ์และนักพัฒนาได้สร้างผลงานอุปกรณ์ IoT มาเชื่อมต่อบนโครงข่าย NB-IoT ของทรูที่ใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศ

True Iot And Netpie On Nb Iot 4

ด้วยความพร้อมของ True IoT ที่ให้บริการภายใต้แนวคิด The Future is Real. โลกแห่ง IoT ใช้ได้จริงทั่วไทยแล้ววันนี้ โดยมีโครงข่าย NB-IoT ที่สามารถสื่อสารไร้สาย โดยส่งสัญญาณระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ำ (LPWAN) ครอบคลุมทั้ง 928 อำเภอ กว่า 4,500 สถานีฐานทั่วประเทศ ทรูจึงร่วมจับมือกับบริษัท เน็กซ์พาย จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์ม NETPIE ในการให้บริการ IoT Cloud Platform ที่สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT ครั้งแรกในไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักพัฒนาได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอุปกรณ์ IoT และเชื่อมต่อบนแพลตฟอร์ม NETPIE ผ่านโครงข่าย NB-IoT ที่เป็นโครงข่ายรองรับ IoT โดยเฉพาะ มีความสามารถดังนี้

  • แพลตฟอร์ม IoT ที่ช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างตัวบอร์ด TRUE NB-IoT กับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารกันได้ผ่านระบบ NETPIE IoT Platform
  • มีความสามารถในการควบคุม แสดงผลและเก็บค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ได้จากบอร์ด True NB-IoT ในรูปแบบของ Web Application ให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

True Iot And Netpie On Nb Iot 5

แพล็ตฟอร์ม NETPIE เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะอยู่ไกลกัน เพิ่มความสะดวกให้เหล่านักพัฒนาและนักประดิษฐ์ได้สร้างผลงาน IoT ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น

Smart Monitoring Clock สามารถเทียบเวลาอัตโนมัติ รายงานอุณหภูมิ สภาพแสง ผ่าน NETPIE มี Push Notification เวลามีคนเปิดปิดไฟในห้อง

True Iot And Netpie On Nb Iot 1

ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ สามารถส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีจดหมายและเมื่อจดหมายเต็มตู้

True Iot And Netpie On Nb Iot 2

จะใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE ได้อย่างไร

แพลตฟอร์ม NETPIE สามารถใช้งานได้ ดังนี้

  • ใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE ได้ฟรีที่ https://netpie.io/ และสามารถใช้งาน NETPIE NB-IoT Library บนเครือข่าย NB- IoT ของ TrueIoT ได้แล้ววันนี้
  • True NB-IoT Board สำหรับกลุ่มนักประดิษฐ์และนักพัฒนา ราคาพิเศษเพียง 1,150 บาท พร้อมกับสิทธิในการรับ-ส่งข้อมูลไม่จำกัดบนเครือข่าย NB-IoT ฟรีนาน 1 ปี ใช้ได้จริง ครอบคุลมทั่วไทยสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.wemall.com ข้อมูลเพิ่มเติม http://trueiot.truecorp.co.th , Facebook FanPage : TRUE IoT
  • แพ็กเกจ NB-IoT ซิม แบบค่าบริการ 330 บาท/ซิม/ปี โดยใช้ฟรีปีแรกเมื่อซื้อ True NB-IoT Board

แพลตฟอร์ม NETPIE ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ จะช่วยสร้างความเติบโตก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี IoT มากขึ้น และยังให้เหล่านักพัฒนาและนักประดิษฐ์ได้สัมผัสและจับต้องกับการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ได้แบบเต็มรูปแบบผ่านโครงข่าย NB-IoT สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค Thailand 4.0

ติดตามข่าวสารไอโอทีจากทรูเพิ่มเติม ได้ทาง www.trueiot.truecorp.co.th และ FB Fanpage : True IoT

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University