, ,

กลุ่มทรู โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำบริการ IoT ในงาน GSMA Mobile 360Series: Digital Societie


Gsma Mobile 360 Series True Iot

กลุ่มทรู โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำบริการ IoT ในงาน GSMA Mobile 360Series: Digital Societie กิจกรรมสัมมนาและเวิร์คช้อประดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจัดโดยสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA)

กลุ่มทรู โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำบริการ IoT ในงาน GSMA Mobile 360Series: Digital Societie

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มทรู นำโดย นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้ร่วมงาน GSMA Mobile 360 Series – Digital Society จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท พร้อมนำทีม True IoT ร่วมบรรยายพิเศษและเสวนาบนเวที “IoT+AI+Blockchain Summit: Transforming into digital societies with IoT, AI, Blockchain”

นับว่าเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการจัดงานรวมตัวและแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำบริการด้าน IoT ของกลุ่มทรู และร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศทั่วโลก เพื่อเสริมศักยภาพระบบนิเวศของ True IoT รวมทั้งพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ

งาน GSMA Mobile 360Series ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ซึ่งเป็นสมาคมศูนย์รวมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้าน IoT ในประเทศไทย ทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์จากนานาประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานระดับโลก

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมมือกับ GSMA เพื่อพัฒนา Open IoT Innovation Lab ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยเปิดพื้นที่ให้นวัตกรได้เข้ามาทดสอบ เรียนรู้ และพัฒนาด้านไอโอทีร่วมกับกลุ่มทรู ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดการพัฒนานวัตกรของไทยได้อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University