Mega2017
in

ขอเชิญเข้าประกวดในโครงการ MEGA2017 ชิงถ้วยพระราชทาน

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการ MEGA2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ และรับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup โดยมีภาครัฐสนับสนุน

เชิญ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการ MEGA2017 ชิงถ้วยพระราชทาน

Mega2017

จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

รุ่นนิสิตนักศึกษาเปิดรับ นศ. ทุกระดับชั้น

โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ แบ่งเป็น 3 รอบ

1) idea proposal
2) idea pitching
3) prototype

ส่งใบสมัครภายใน 10 ก.ค.60 // ปฐมนิเทศแนะนำการทำ proposal และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 12 ก.ค.60 // ส่ง proposal ภายใน 26 ก.ค.60
สมัครก่อนแล้วค่อยเริ่มคิด proposal ก็ยังไม่สาย 🙂

รุ่นผู้ประกอบการสำหรับนิติบุคคลจดทะเบียน

เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน แบ่งเป็น 4 รอบ

1) idea proposal
2) idea pitching
3) prototype
4) demo

ส่งใบสมัครภายใน 24 มิ.ย.60 // ส่ง proposal ภายใน 24 มิ.ย.60

ในการสมัคร ทำได้ง่ายๆ เพียงไปที่ http://mega.ega.or.th แล้ว กรอกชื่อทีมและ contact ก็เรียบร้อย ! หลังจากนั้นก็อัพโหลด proposal ภายในวันที่กำหนด

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเอง รวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่

“ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพร้อมแต่เริ่มทันทีที่มีโอกาส”

อย่ารอ!!

อ่านรายละเอียดและสมัครได้เลยทันที ที่ https://mega.ega.or.th

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน