Health And Sport Day Apple Watch Challange In Japan
in

รางวัลใหม่เนื่องในวันสุขภาพและกีฬา (ไทอิขุโนะฮิ) สำหรับผู้ใช้ Apple Watch ในญี่ปุ่น

ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้สวมใส่ Apple Watch อย่างต่อเนื่อง สำหรับเดือนตุลาคมนี้ Apple ได้จัดกิจกรรมในวันสุขภาพและกีฬาหรือไทอิขุโนะฮิ (Health and Sports Day) ตรงกับวันจันทร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม และคาดว่าจะจัดกิจกรรมนี้เฉพาะผู้ใช้ Apple Watch ในญี่ปุ่น

รางวัลใหม่เนื่องในวันสุขภาพและกีฬา (ไทอิขุโนะฮิ) สำหรับผู้ใช้ Apple Watch ในญี่ปุ่น

ผู้ใช้ Apple Watch ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องออกกำลังกายประเภทใดก็ได้เป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป ด้วยแอปออกกำลังกายหรือแอปอื่นๆ ที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2019 นี้ ซึ่งเป็นวันสุขภาพและกีฬาของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อทำครบตามเป้าหมายก็จะได้รับเหรียญรางวัลใหม่ ที่เป็นธีมธงชาติญี่ปุ่น และได้รับสติกเกอร์เคลื่อนไหวสำหรับส่งใน iMessage และ FaceTime

Health And Sport Day Apple Watch Challange In Japan 1

กิจกรรมนี้แหล่งข่าวเผยว่าจะจัดขึ้นสำหรับผู้ใช้ Apple Watch ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผู้ใช้ประเทศอื่นๆ จะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนภูมิภาคของ Apple Watch เป็นประเทศญี่ปุ่น ก็ยังไม่มีรายงานการร่วมกิจกรรมนี้เช่นกัน ต้องรอติดตามคำเชิญกันอีกครั้ง

แต่ถึงแม้ว่าผู้ใช้ Apple Watch ประเทศอื่นๆ จะไม่ได้รับเหรียญในกิจกรรมนี้ แต่เราก็ได้เห็นแล้วว่า Apple พยายามเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตก็อาจจะมีเหรียญรางวัลในกิจกรรมอื่นๆ ให้เราได้ร่วมออกกำลังกายมากขึ้น

ขอบคุณ 9to5mac

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University