in ,

แนวทางปฏิบัติ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อใช้งานหรือเข้าร่วม Clubhouse

สำหรับใครที่เข้าร่วมห้องแชทด้วยเสียง Clubhouse ไม่ว่าจะเข้าไปเป็นผู้ฟังหรือผู้พูด เรามาชมกันก่อนว่าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อใช้งาน Clubhouse นั้นมีอะไรบ้าง

แนวทางปฏิบัติ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อใช้งานหรือเข้าร่วม Clubhouse

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ Clubehouse

Clubhouse เป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้ามาร่วมสนทนากันทั่วโลก ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ที่มีประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งที่แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ [เรียนรู้เพิ่มเติม]

แต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานหรือเข้าร่วมห้องแชทนั้น มาชมสิ่งที่ควรทราบเบื้องต้นที่ Clubhouse แนะนำกันก่อนว่าควรวางตัวอย่างไร

 • เป็นตัวของตัวเอง
 • ให้ความเคารพต่อกัน
 • เปิดกว้าง ต้อนรับ และเคารพมุมมองของผู้อื่น
 • มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพูดคุยร่วมกัน
 • ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกันอย่างมีความหมายและมีประโยชน์

สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้เข้าร่วมในแต่ละบทบาท

การใช้งานแอป Clubehouse เราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ควบคุมห้องแชท ผู้พูด และผู้ฟัง มาชมข้อแนะนำกันว่า เมื่อเราอยู่ในแต่ละบทบาท ควรปฏิบัติตนอย่างไร

สำหรับผู้ควบคุมห้อง (Moderator)

ผู้ควบคุมห้อง (Moderator) จะเป็นผู้สร้างห้องแชทขึ้นมาและเป็นผู้พูดเริ่มต้น หน้าที่หลักจะต้องควบคุมห้องแชท สามารถเชิญผู้พูดท่านอื่นหรือลบผู้พูดออกได้ และยังทำหน้าที่เป็นผู้นำสนทนา ทาง Clubhouse ก็ได้แนะนำการเป็นผู้ควบคุมที่ดี ดังนี้

 • ควบคุมและดูแลผู้พูดได้ ผู้ควบคุมควรเชิญผู้พูดที่มีบุคลิกโดดเด่นและมุมมองที่หลากหลายมาพูดในห้องสนทนา
 • จัดการการสนทนาได้ดี ผู้ควบคุมควรสร้างสมดุลของผู้พูด เช่น บางคนสามารถพูดได้เก่ง พูดอย่างเป็นธรรมชาติ บางคนอาจจะพูดไม่เก่ง ผู้ควบคุมอาจจะเสนอให้ผู้ที่พูดน้อยแบ่งปันมุมมองและตั้งคำถามกับคนในกลุ่ม
 • ผู้ควบคุมควรจัดการจังหวะการถามตอบภายในกลุ่มให้ดี และให้ความสำคัญกับผู้พูดปัจจุบัน เมื่อมีการถามตอบแบบเรียลไทม์และผู้ฟังที่เข้ามาร่วมสนทนาได้ถามตอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องหาจังหวะส่งผู้ฟังกลับไปยังการฟังอย่างราบรื่น

สำหรับผู้พูด (Speaker)

ผู้พูด (Speaker) จะเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดคุย โดยผู้เริ่มต้นเป็นผู้พูดคนแรกก็คือผู้ควบคุมห้องนั่นเอง และผู้ฟังที่เข้ามาร่วมในห้องแชทจะต้องถูกเชิญจากผู้ควบคุมให้เป็นผู้พูด สิ่งที่แนะนำสำหรับผู้พูดที่ดี มีดังนี้

 • แบ่งปันเวทีการพูด การสนทนาในห้องแชท Clubhouse มีทั้งการพูดกันแบบตัวต่อตัว หรือจะร่วมพูดคุยกันหลาย ๆ คน เมื่อมีผู้พูดเพิ่มมากขึ้นในห้องสนทนา ผู้พูดก็ควรจะแบ่งปันเวลาในการพูดให้กับผู้พูดท่านอื่น เพราะการผลัดกันพูดจะทำให้รื่องที่พูดกว้างและเข้มข้นมากขึ้น
 • รู้จังหวะการพูด รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบและปิดเสียง (Mute) ถึงแม้เราจะได้รับเชิญเป็นผู้พูด แต่ในเวลานั้นยังไม่ใช่เวลาที่เราต้องพูด แต่ต้องฟังผู้พูดคนอื่น เราควรแตะปุ่มปิดเสียง (Mute) เพื่อลดเสียงรบกวนรอบข้างของเราที่จะเข้าไปรบกวนเสียงในห้องสนทนา
 • ผู้พูดสามารถออกไปเป็นผู้ฟังหรือออกจากห้องสนทนาได้ทุกเมื่อ หากต้องการออกจากห้องสนทนาก็สามารถแตะปุ่ม “Leave quietly”

สำหรับผู้ฟัง (Listener)

เมื่อเราแตะเข้าห้องสนทนาแล้ว เราจะเป็นผู้ฟัง พร้อมกับปิดเสียงไมค์เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าหากเราเข้ามาในฐานะผู้ฟัง เราควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือทำอะไรได้บ้าง มาชมกัน

 • ไม่ต้องกดดันหากเราถูกเชิญให้เป็นผู้พูด
 • หากต้องการพูดให้แตะไอคอนยกมือขึ้นด้านล่างขวา เพื่อให้ผู้ควบคุมห้องทราบว่าเราต้องการพูด หากผู้ควบคุมยังไม่เพิ่มเราเข้าไปเป็นผู้พูดก็อาจจะต้องรอสักครู่ ไม่ควรแตะไอคอนยกมือบ่อย ๆ เนื่องจากบางครั้งอาจจะมีการขอพูดเป็นจำนวนมาก ผู้ควบคุมอาจจะกำลังจัดลำดับอยู่
 • ในขณะที่เราเป็นผู้ฟัง ก็อาจจะสำรวจผู้คนในห้องสนทนาหรือฟังผู้พูดใหม่ ๆ และถ้าชื่นชอบก็ลองติดตามดูก็ได้
 • เลือกชมห้องสนทนาอื่น ๆ บ้าง เพื่อเลือกฟังในเรื่องที่เราสนใจหรือตรงใจ
 • ฟังร่วมกับทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น เวลาที่เรากำลังฟัง Clubhouse อยู่ เราก็อาจจะทำกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยได้ เช่น ฟังขณะทำงาน ทำงานบ้าน ขณะเดินเล่น หรือออกกำลังกาย
 • ชวนเพื่อนมาพูดคุยร่วมกัน หากเราพบเพื่อนที่อยากจะพูดด้วย ก็แตะที่โปรไฟล์ของเพื่อนแล้วเริ่มชวนมาเริ่มพูดคุยกันที่ห้องสนทนาใหม่
 • สามารถเข้าหรือออกห้องสนทนาได้ตลอดเวลา หากเราอยากจะเข้าไปฟังห้องสนทนาอื่น ก็สามารถแตะปุ่ม “Leave quietly” แล้วไปเข้าห้องอื่นที่สนใจได้เลย ไม่มีการแจ้งเตือนให้คนในห้องทราบแต่อย่างใด

กฎที่ควรทราบ

Clubhouse มีกฎที่ให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตาม หากมีการละเมิดก็จะส่งผลให้บัญชีถูกลบได้ กฎมีดังนี้

 • ต้องใช้ชื่อจริงและกรอกข้อมูลส่วนตัวใช้งาน Clubhouse
 • ผู้ใช้จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (บางประเทศอาจมีกำกำหนดอายุมากกว่า 18 ปี แล้วแต่เงื่อนไข)
 • ห้ามล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือคุกตามบุคคลหรือกลุ่ม
 • ไม่เลือกปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความเกลียดชังที่คุกคาม ก่อให้เกิดความรุนแรง หรืออันตายต่อบุคคลหรือกลุ่ม
 • ห้ามข่มขู่หรือจูงใจให้มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ไม่อัดเสียง บันทึกเสียง หรือแชร์ข้อมูลจาก Clubhouse โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ไม่เข้าร่วมการสนทนาที่อัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือกรรมสิทธิ์
 • ไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสแปม
 • ห้ามแชร์หรือหรือส่งเสริมข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่ม รวมถึงผู้เยาว์
 • ไม่ทำกิจกรรมเพื่อจุดประสงค์​ที่ผิดกฎหมาย

หากพบการละเมิดกฎแนะนำให้รายงานกันได้เลย สามารถอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Community Guildlines และทำความรู้จัก รวมถึงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Clubhouse เพิ่มเติมได้ที่ Clubhouse

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University