Sony Smart Tv Support Airplay 2 And Homekit In America Cover
in ,

Sony ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ในสมาร์ตทีวีรุ่นปี 2018 และ 2019 รองรับ AirPlay 2 และ HomeKit

หลังจากที่ได้มีการประกาศรองรับ AirPlay 2 และ Apple HomeKit สำหรับสมาร์ตทีวีบางรุ่นบางยี่ห้อแล้ว ล่าสุดทง Sony ก็ได้ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้รองรับทั้งสองฟีเจอร์นี้แล้ว สำหรับสมาร์ตทีวีบางรุ่น โดยจะเป็นรุ่นปี 2018 และ 2019

Sony ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ในสมาร์ตทีวีรุ่นปี 2018 และ 2019 รองรับ AirPlay 2 และ HomeKit

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Sony จะปล่อยให้สมาร์ตทีวีรุ่นปี 2019 เท่านั้นที่สามารถใช้งาน AirPlay 2 และ HomeKit ได้ แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาร์ตทีวีโมเดล A9F และ Z9F รุ่นปี 2018 ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใช้งานได้ด้วย ซึ่งรุ่นที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้

Sony Smart Tv Support Airplay 2 And Homekit In America 1

  • Sony A9F Series (2018)
  • Sony Z9F Series (2018)
  • Sony Z9G Series (2019)
  • Sony A9G Series (2019)
  • Sony X950G Series (2019)
  • Sony X850G Series (2019 โมเดล 85″, 75″, 65″ และ 55″)

ผู้ใช้สามารถใช้งานการสะท้อนหน้าจอด้วย AirPlay 2 โดยสะท้อนจากอุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad, Mac ไปยังสมาร์ตทีวี Sony รุ่นที่รองรับได้ และยังสามารถใช้งาน HomeKit ในการควบคุมทีวีได้ง่ายมากขึ้น ด้วยการสั่งผ่าน Siri หรือใช้งานผ่านแอป Home

การอัปเดตนี้ปล่อยอัปเดตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกาเท่านั้น ยังไม่มีรายงานว่าจะปล่อยอัปเดตในโซนยุโรป เอเชีย และประเทศอื่นๆ เมื่อไหร่ ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะ

ส่วนสมาร์ตทีวียี่ห้ออื่นที่รองรับ AirPlay 2 และ HomeKit แล้ว ก็จะมี Samsung, LG และ Vizio บางรุ่น สามารถเช็คสมาร์ตทีวีที่รองรับได้ที่นี่

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University