Airbnb Cover
in ,

Airbnb ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายแม้ในประเทศสิงคโปร์

ในเมืองไทยอาจยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ จากความนิยมของคนไทยที่ไม่ค่อยนิยมใช้รวมถึงเอาห้องมาปล่อยให้เช่าบน Airbnb ในขณะที่เสียงในสังคมก็แตกเป็นสองฝ่าย ระหว่างฝ่ายที่อยากปล่อยห้องให้เช่า (ซึ่งผิดกฎหมายไทยรวมถึงคอนโดรายวัน) และฝ่ายที่ไม่อยากให้ปล่อยห้องให้เช่าเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของโครงการ

Renewable Energy Apple Singapore 040918

Airbnb ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายแม้ในประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ได้สั่งปรับผู้ให้เช่าสองรายเป็นเงิน SG$60,000 (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) จากการปล่อยให้เช่าแฟลต HDB (Housing Development Board) หรือการเคหะสิงคโปร์ ซึ่งมีกฎหมายให้ปล่อยเช่าได้เฉพาะระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปหรือ 3 เดือนหากได้รับอนุญาตจากองค์การพัฒนาเมือง (URA)

สำหรับค่าปรับจะถูกนำมามอบให้องค์การพัฒนาเมือง (URA) เพื่อหาวิธีการทำงานและรับมือกับแพลตฟอร์มเช่าระยะสั้นอย่าง Airbnb ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในตอนร่างกฎเกณฑ์การเช่าระยะสั้นให้เข้ารูปเข้ารอย (แต่ในข่าวคือโดนปรับไปแล้ว) ซึ่งที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

ที่มา – techcrunch

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500