in

Apple ปล่อย OS X Yosemite 10.10.1 อัปเดตเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ Wi-Fi

os x yosemite 10.10.1

วันเดียวกันกับการปล่อย iOS 8.1.1 ทาง Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดต OS X 10.10.1 ซึ่งเป็นอัปเดตครั้งแรกให้กับ OS X Yosemite โดยครั้งนี้หลักใหญ่ใจความคือเพิ่มความเสถียรภาพให้กับ Wi-Fi ทำงานให้นิ่งขึ้น

และนอกจากนี้ยังปรับปรุงในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบ Microsoft Exchange, การรับส่งอีเมลของผู้ให้บริการแต่ละเจ้าและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์กรณีที่ใช้ Back to My Mac

ผู้ใช้งานสามารถอัปเดต OS X Yosemite 10.10.1 ได้ฟรีที่ Mac App Store

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน