in

สื่อเผย iPhone 12 Pro Max เท่านั้นที่รองรับ mmWave 5G (รุ่นอื่นใช้ sub-6GHz)

รายงานเผยว่า iPhone 12 รุ่นใหม่ปีนี้จะมาพร้อม 5G สองแบบคือ mmWave, sub-6GHz แต่สื่อเผยว่า iPhone 12 Pro Max เท่านั้นที่จะรองรับ mmWave 5G (mmWave เร็วกว่า sub-6GHz)

 iPhone 12 Pro Max เท่านั้นที่รองรับ mmWave 5G

Fast Company เผยว่าเทคโนโลยี mmWave ที่เร็วกว่า sub-6GHz จะมีอยู่ใน iPhone 12 Pro Max เท่านั้น เนื่องจาก mmWave ต้องใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่กว่ารุ่นอื่น

iPhone 12 Pro Max มีขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่ จึงสามารถใส่ชิ้นส่วน mmWave ได้ รวมไปถึง iPhone 12 Pro Max มีแบตเตอรี่ที่มากกว่ารุ่นอื่นช่วยให้สามารถรองรับ mmWave ที่ต้องใช้พลังงานมากได้ด้วย

Fast Company เผยว่า iPhone 12 Pro Max รุ่น mmWave จะวางขายในบางประเทศเท่านั้น ได้แก่ สหรัฐ, เกาหลี และญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศอื่น ๆ ยังไม่รองรับ mmWave

mmWave เป็น 5G ที่มีความเร็วมาก ให้ความเร็วที่ 1Gb/s แต่ครอบคลุมพื้นที่สัญญาณไม่กว้างมากเนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณระยะสั้น และการขยายพื้นที่สัญญาณนั้นจะมีต้นทุนการดำเนินการค่อนข้างสูง

sub-6GHz เป็นเทคโนโลยีที่เร็วกว่า 4G, LTE อยู่แล้ว แต่ความเร็วจะสู้ mmWave ไม่ได้, sub-6GHz มีข้อดีที่กระจายสัญญาณได้ไกลกว่า mmWave

รายงานเผยว่า iPhone รุ่นรองรับ mmWave ผลิตช้าเนื่องจากมีปัญหาด้านการผลิต และเชื่อว่า iPhone 12 โมเดลทั่วไปจะมาพร้อม sub-6GHz ส่วน iPhone 12 Pro นั้นน่าจะมีรุ่น mmWave และ iPhone 12 มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในเดือน ต.ค. นี้

ที่มา – macrumors

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy