in

Facebook Messenger ลูกเล่นใหม่ Photo Magic ตอนนี้จำกัดผู้ใช้งาน Android ในออสเตรเลียเท่านั้น

facebook-photo-magic-hero

Facebook Messenger อัปเดตลูกเล่นใหม่กับ Photo Magic เป็นลุกเล่นที่จะช่วยแสกนใบหน้าของคนที่อยู่ในรูปถ่ายและสามารถส่งรูปไปยังเจ้าของได้เลยทันที

หลังจากเปิดใช้งานลุกเล่นดังกล่าวแล้ว ตัวแอปจะค้นหาชื่อของคนในรูปภาพ “ที่เป็นเพื่อนกับเรา” และหลังจากตัวแอปแสกนเสร็จแล้ว จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่า ชื่อของคนในรูปคือชื่อนี้ จะให้ส่งรูปเลยหรือไม่ โดยตอนนี้ Photo Magic จะรองรับแค่ Android และเป็นผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ในเรื่องของความปลอดภัย ผู้จัดการ Lexy Franklin บอกว่า บริษัทสร้างลูกเล่น Magic Photo ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับความเป็นส่วนตัวได้ใน Privacy Settings และสามารถเลือกปิดลูกเล่นนี้ได้เลย

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน