, , ,

วิธีเปลี่ยนการแสดงตัวอย่าง (Preview) รายการอีเมล บน iPhone, iPad


How To Setting Email List Preview In Mail Iphone Ipad

สำหรับใครที่ใช้แอปเมล (Mail) บน iPhone, iPad ในการติดต่อประสานงานบ่อยๆ วันนี้ทีมงานมีวิธีตั้งค่าเปลี่ยนการแสดงตัวอย่าง (Preview) อีเมลมาแนะนำกันค่ะ

ปกติแล้วหน้ารายการอีเมลในแอปเมล (Mail) จะแสดงชื่อผู้ส่ง หัวเรื่อง และรายละเอียด ซึ่งส่วนรายละเอียดนี้เราสามารถกำหนดการแสดงผลได้ว่าจะให้แสดงผลรายละเอียดหรือเนื้อหาของอีเมลกี่บรรทัด ดังนี้

วิธีเปลี่ยนการแสดงตัวอย่าง (Preview) รายการอีเมล บน iPhone, iPad

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > การแสดงตัวอย่าง (Preview) > เลือก จำนวนบรรทัดที่ต้องการให้แสดง

How To Setting Email List Preview In Mail Iphone Ipad 1

เมื่อเปิดหน้ารายการอีเมลในแอปเมล (Mail) เนื้อหาหรือรายละเอียดก็จะแสดงตามจำนวนบรรทัดที่เราตั้งค่าไว้ เช่น 1 บรรทัด, 3 บรรทัด เป็นต้น

How To Setting Email List Preview In Mail Iphone Ipad 2

การเลือกจำนวนบรรทัดของการแสดงตัวอย่าง (Preview) อีเมลนั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคน บางคนอาจจะเลือกหลายบรรทัด เพื่ออ่านเนื้อหาในอีเมลได้เยอะ และจัดการได้ทันที ส่วนบางคนก็เลือกที่จะแสดงบรรทัดเดียว เพื่อให้รายการอีเมลแสดงในหน้าจอได้หลายรายการ ลองตั้งค่ากันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University