How To Set Bcc Email Myself On Iphone Ipad
in , ,

วิธีตั้งค่าส่งอีเมลสำเนาลับให้ตนเองเสมอ ในแอปเมล (Mail)

สำหรับใครที่ต้องรับและส่งอีเมลบน iPhone หรือ iPad อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการส่งอีเมลงานที่เราอาจจะต้องการให้มีการส่งสำเนาลับให้ตนเองสม่ำเสมอ เอาไว้เช็คหรือเตือนตัวเองอีกครั้งว่าได้ส่งอีเมลไปเรียบร้อยแล้ว เผื่อเกิดเหตุผิดพลาดที่กล่องขาออกไม่แสดงอีเมลที่ส่งไป

การส่งสำเนาลับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า BCC คือการส่งอีเมลหาผู้รับที่ระบุในช่อง BCC แบบส่วนตัวนั่นเอง ผู้รับอีเมลปกติจะไม่เห็นว่าเราได้ส่งอีเมลหรือทำสำเนาลับให้กับอีเมลอื่น และในแอปเมล (Mail) ก็มีฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ตั้งค่าให้ส่งสำเนาลับหาตนเองทุกครั้งที่มีการส่งออก ช่วยลดข้อผิดพลาดในการส่งอีเมลติดต่องานได้เป็นอย่างดี

วิธีตั้งค่าส่งอีเมลสำเนาลับให้ตนเองเสมอ ในแอปเมล (Mail)

ไปที่การตั้งค่า (Settings) > เมล (Mail) > แตะเปิด สำเนาลับตัวเองเสมอ (Always Bcc Myself )

How To Set Bcc Email Myself On Iphone Ipad 1

หลังจากที่ตั้งค่าเปิดการส่งอีเมลลับให้กับตนเองแล้ว เวลาที่เราสร้างอีเมลขึ้นมาใหม่ ตอบกลับ หรือส่งต่อ อีเมลของเราก็จะถูกเซ็ตให้อยู่ใน BCC ทุกครั้ง เมื่อส่งออกไปก็จะมีอีเมลฉบับ Copy ส่งมายังกล่องขาเข้าของเราด้วย

How To Set Bcc Email Myself On Iphone Ipad 2

ถ้าหากอีเมลไหนที่ไม่ต้องการสำเนาลับก็ลบออกได้ การตั้งค่าสำเนาลับให้กับตนเองนี้ อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องใช้อีเมลในการติดต่องานเป็นประจำ เพราะป้องกันการส่งอีเมลซ้ำและป้องกันการลืมส่งได้อีกด้วย ใครที่ยังไม่ทราบมาก่อนก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University