How To Enable Apple Watch Speak Time Watchos 6
in

วิธีตั้งค่าเปิดใช้งานการพูดเวลาทุกหน้าปัด Apple Watch ใน watchOS 6

watchOS 6 มาพร้อมกับฟีเจอร์พูดเวลาบนหน้าปัด Apple Watch จากเดิมจะมีเฉพาะหน้าปัดมิกกี้เมาส์เท่านั้นที่สามารถพูดเวลาได้ เราจะมาชมวิธีการตั้งค่าและเปิดใช้งานการพูดเวลาบนหน้าปัดอื่น ๆ กัน

วิธีตั้งค่าเปิดใช้งานการพูดเวลาทุกหน้าปัด Apple Watch

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > นาฬิกา (Clock) > เปิด พูดเวลา (Speak Time) > และเลือกตัวเลือก ควบคุมด้วยโหมดเงียบ หรืออ่านออกเสียงเสมอ ตามต้องการ

How To Enable Apple Watch Speak Time Watchos 6 1

วิธีเปิดใช้งานการพูดเวลาบนหน้าปัด Apple Watch

หลังจากที่เราตั้งค่าเปิดการพูดเวลาแล้ว ให้เราไปที่หน้าปัด Apple Watch แล้วใช้สองนิ้วแตะค้างบนหน้าปัด Apple Watch ไว้ หน้าปัดก็จะอ่านเวลาปัจจุบันทันที

How To Enable Apple Watch Speak Time Watchos 6 2

หากเลือกควบคุมด้วยโหมดเงียบ เวลาที่ปิดเสียง Apple Watch และเราแตะพูดเวลาบนหน้าปัดสองครั้ง นาฬิกาจะไม่อ่านเวลา นอกจากจะเปิดเสียงไว้ แต่ถ้าเลือกอ่านออกเสียงเสมอ หน้าปัดจะบอกเวลาทุกครั้งถึงแม้จะปิดเสียงนาฬิกาอยู่

ส่วนหน้าปัดมิกกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์สามารถใช้นิ้วแตะหน้าปัด 1 ครั้ง Apple Wath ก็จะอ่านเวลาปัจจุบันด้วยเสียงของมิกกี้หรือมินนี่

และนี่ก็เป็นวิธีการการตั้งค่าและการใช้งานการพูดเวลาบนหน้าปัด Apple Watch ที่ทำงานได้บน watchOS 6 ใครที่ยังไม่เคยทราบมาก่อนก็ลองตั้งค่ากันดูนะคะ

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University