in ,

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 55% นับตั้งแต่ปี 2015

เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกทาง Apple ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลง มากกว่า 55% นับตั้งแต่ปี 2015 และประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 55% นับตั้งแต่ปี 2015

  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลงมากกว่า 55% นับตั้งแต่ปี 2015
  • พลังงานสะอาด  โปรแกรมพลังงานสะอาดสำหรับซัพพลายเออร์ของ Apple รองรับพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกได้มากกว่า 16.5 กิกะวัตต์
  • วัสดุ Apple กำลังทำงานเพื่อแทนที่พลาสติกด้วยวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไม้ 100%
  • การรีไซเคิล Apple พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์แยกชิ้นส่วน Daisy และเครื่องจักรรีไซเคิล
  • ความเป็นกลางทางคาร์บอน Apple ลงทุนในโครงการคาร์บอนจากธรรมชาติคุณภาพสูง เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟู (Restore Fund)
  • การมีส่วนร่วมของลูกค้า ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ Apple ได้หลายวิธี เช่น การส่งมอบอุปกรณ์เก่าเพื่อรีไซเคิล

นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด วัสดุ และการรีไซเคิล กำลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ Apple สู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย รายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2024 ของบริษัท เผยให้เห็นถึงความสำเร็จของ Apple ที่สำคัญ ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

Apple ได้ทำการตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลงมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายระยะกลางก่อนกำหนด 2 ปี และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในสิ้นทศวรรษนี้


การใช้วัสดุรีไซเคิล

Apple กำลังก้าวหน้าอย่างมากในการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น MacBook Air ใหม่ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 50% กลายเป็นผลิตภัณฑ์ MacBook รุ่นแรกที่บรรลุเป้าหมายนี้ และบริษัทฯ ยังใช้ทองแดงรีไซเคิล 100% ในส่วนประกอบสำคัญของ iPhone 15 และ MacBook Pro รุ่น 16 นิ้ว

การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด

Apple เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก และยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวอย่างเช่น โรงงานซัพพลายเออร์มากกว่า 100 แห่ง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 2 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

การรีไซเคิล

Apple มีความก้าวหน้าด้านการรีไซเคิลและนวัตกรรม อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนทั้งหมด กระตุ้นนวัตกรรมด้านการจัดหาวัสดุและการออกแบบ ยกตัวอย่าง เช่น หุ่นยนต์แยกชิ้นส่วน Daisy และเครื่องจักรรีไซเคิล Dave กับ Taz ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบเพื่อกำจัดพลาสติก

Apple มุ่งมั่นที่จะกำจัดพลาสติกออกจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เยื่อไม้แทนพลาสติกมากขึ้น และร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนใหม่ ๆ และทาง Apple ยังได้ประกาศการพัฒนาวัสดุทางเลือกที่เป็นเยื่อไม้เพื่อใช้แทนโฟมกันกระแทกที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในบรรจุภัณฑ์หลายประเภท

ความร่วมมือกับชุมชน

Apple สนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วโลกที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับ Lewa Wildlife Conservancy ในประเทศเคนยา เพื่อสนับสนุนการกักเก็บน้ำและแนวคิดเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย Apple ได้มอบเงินทุนสนับสนุนใหม่ให้แก่องค์กรทั่วโลกซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนตนเอง

นอกเหนือจากความสำเร็จที่สำคัญเหล่านี้แล้ว Apple ยังมีแผนริเริ่มใหม่ ๆ มากมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ กำลังลงทุนในโครงการคาร์บอนจากธรรมชาติคุณภาพสูง และเปิดตัวโครงการเกษตรกรรมฟื้นฟูชุดแรกที่กองทุนฟื้นฟูของตนเองเข้าร่วมลงทุน

ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ Apple เชิญชวนลูกค้าให้เข้าร่วมการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : apple

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Aize Piyamon

Aize,Piyamon Pokpingmuang
FACULTY OF FINE ARTS, CHIANG MAI UNIVERSITY