,

พังเมื่อไหร่ก็แวะมา! Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ


Azus 7eleven Cover

เมื่อปีที่แล้ว Asus ทุกเครื่องที่ขายในไทยจะมาพร้อมกับ Windows 10 ของแท้ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาไปลงโปรแกรมเถื่อนตามร้านซ่อมคอม และล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่หยุดเท่านั้น ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทลูกของ CPALL) ทำให้สามารถส่งซ่อม สมาร์ทโฟน และโน้ตบุ๊ค แบรนด์ ASUS ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ
Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ

Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน Asus มีศูนย์บริการมาตรฐานมากกว่า 47 แห่งทั่วประเทศ และการส่งเพิ่มจุดรับ–ส่งซ่อมสินค้านี้ทำให้ลูกค้าสามารถส่งผ่าน 7-11 ได้ทุกสาขา โดยไม่จำเป็นต้องลำบากเดินทางในถึงศูนย์บริการ ไม่ว่าเป็นสินค้าสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊คภายใต้แบรนด์ “ASUS” และ “ROG” เองก็ตาม สำหรับวิธีการก็ง่ายมากเพียงแค่

  1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.asus.com/th
  2. พิมพ์แบบฟอร์มการส่งซ่อมสินค้า และติดลงบนกล่องพัสดุ
  3. นำพัสดุส่งจุดบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พนักงานจะทำการตรวจสอบ เซ็นต์รับสินค้า และประทับตรา คืนส่วนที่ 2 ให้ลูกค้า
  4. หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับข้อความจาก บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ส่งมาเพื่อยืนยันว่าเริ่มต้นกระบวนการส่งสินค้าเข้าซ่อมและสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อม ผ่าน QR Code ในเอกสาร
  5. เมื่อเอซุสทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อย จะจัดส่งพัสดุให้กับทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านบริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
  6. เมื่อร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รับสินค้าแล้ว บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด จะส่งข้อความยืนยันการรับสินค้า เพื่อรับสินค้าตามจุดบริการที่ลูกค้าระบุไว้ในแบบฟอร์มการส่งซ่อมสินค้า

หากสินค้าที่ส่งซ่อมอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากลูกค้า ทางบริษัทจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการรับประกัน Perfect Warranty ฟรี! เพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหต เช่น น้ำหกใส่ ไฟฟ้าลัดวงจร จอแตก เป็นต้น

สำหรับการใช้สิทธิ์ Perfect Warranty เมื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้รับความเสียหายในกรณีที่ “ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Exclusions)” ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทั้งหมด รวมถึงค่าอะไหล่ 80% โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ส่วนที่เหลือ 20% (ใช้ได้คนละหนึ่งครั้ง)

บริการ Perfect Warranty จะมาพร้อมกับผู้ที่ซื้อโน้ตบุ๊ค ASUS, โน้ตบุ๊ค ROG, All-in-one PC หรือ Desktop ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใน www.asus.com/th และ Perfect Warranty ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงินพร้อมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500