Azus 7eleven Cover
in

พังเมื่อไหร่ก็แวะมา! Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ

เมื่อปีที่แล้ว Asus ทุกเครื่องที่ขายในไทยจะมาพร้อมกับ Windows 10 ของแท้ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาไปลงโปรแกรมเถื่อนตามร้านซ่อมคอม และล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่หยุดเท่านั้น ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทลูกของ CPALL) ทำให้สามารถส่งซ่อม สมาร์ทโฟน และโน้ตบุ๊ค แบรนด์ ASUS ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ
Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ

Asus เปิดศูนย์ส่งซ่อมผ่าน 7-11 ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน Asus มีศูนย์บริการมาตรฐานมากกว่า 47 แห่งทั่วประเทศ และการส่งเพิ่มจุดรับ–ส่งซ่อมสินค้านี้ทำให้ลูกค้าสามารถส่งผ่าน 7-11 ได้ทุกสาขา โดยไม่จำเป็นต้องลำบากเดินทางในถึงศูนย์บริการ ไม่ว่าเป็นสินค้าสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊คภายใต้แบรนด์ “ASUS” และ “ROG” เองก็ตาม สำหรับวิธีการก็ง่ายมากเพียงแค่

  1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.asus.com/th
  2. พิมพ์แบบฟอร์มการส่งซ่อมสินค้า และติดลงบนกล่องพัสดุ
  3. นำพัสดุส่งจุดบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พนักงานจะทำการตรวจสอบ เซ็นต์รับสินค้า และประทับตรา คืนส่วนที่ 2 ให้ลูกค้า
  4. หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับข้อความจาก บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ส่งมาเพื่อยืนยันว่าเริ่มต้นกระบวนการส่งสินค้าเข้าซ่อมและสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อม ผ่าน QR Code ในเอกสาร
  5. เมื่อเอซุสทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อย จะจัดส่งพัสดุให้กับทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านบริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
  6. เมื่อร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รับสินค้าแล้ว บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด จะส่งข้อความยืนยันการรับสินค้า เพื่อรับสินค้าตามจุดบริการที่ลูกค้าระบุไว้ในแบบฟอร์มการส่งซ่อมสินค้า

หากสินค้าที่ส่งซ่อมอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากลูกค้า ทางบริษัทจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการรับประกัน Perfect Warranty ฟรี! เพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหต เช่น น้ำหกใส่ ไฟฟ้าลัดวงจร จอแตก เป็นต้น

สำหรับการใช้สิทธิ์ Perfect Warranty เมื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้รับความเสียหายในกรณีที่ “ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Exclusions)” ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทั้งหมด รวมถึงค่าอะไหล่ 80% โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ส่วนที่เหลือ 20% (ใช้ได้คนละหนึ่งครั้ง)

บริการ Perfect Warranty จะมาพร้อมกับผู้ที่ซื้อโน้ตบุ๊ค ASUS, โน้ตบุ๊ค ROG, All-in-one PC หรือ Desktop ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใน www.asus.com/th และ Perfect Warranty ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงินพร้อมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500