in , ,

Apple Store และ AASP อาจพิจารณาเปลี่ยน iPad 4 (เครื่องซ่อม, เครื่องเสียหาย) เป็น iPad Air 2 ให้ลูกค้าในบางกรณี

เว็บไซต์ต่างประเทศเผยบันทึกข้อความภายในของ Apple ที่ส่งให้กับ Apple Store และ AASP เกี่ยวกับข้อเสนอ พิจารณาเปลี่ยน iPad 4 (เครื่องซ่อม, เครื่องเสียหาย) เป็น iPad Air 2 ให้ลูกค้าในบางกรณี

ข้อเสนอแลกเปลี่ยน iPad 4 เป็น iPad Air 2

เว็บไซต์ MacRumors เผยว่าได้รับบันทึกข้อความ (Memo) ที่ Apple ส่งให้กับ Apple Store และ AASP (Apple Authorized Service Providers ) เกี่ยวกับ ข้อเสนอการแลกเปลี่ยน iPad 4 (เครื่องซ่อม, เครื่องเสียหาย) เป็น iPad Air 2 (คาดว่าเป็นเครื่องใหม่) ให้กับลูกค้าในบางกรณี

ใจความสำคัญในบันทึกข้อความเปิดเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนเป็นต้นไป iPad 4 (เครื่องซ่อม, เครื่องเสียหาย) สามารถแลกเปลี่ยนเป็น iPad Air 2 ได้ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมตามกรณีว่า iPad 4 ที่ลูกค้านำมาจะทำการซ่อมแซมหรือทำการเปลี่ยนเป็น iPad Air 2

iPad 4 เปิดตัวในปี 2012 โดย MacRumors เผยว่าข้อเสนอการนำ iPad 4 มาแลกเปลี่ยนเป็น iPad Air 2 นั้นอาจจะต้องตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป ไม่ได้แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี และคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะเปิดให้กับลูกค้าในบางประเทศเท่านั้น

ที่มา – macrumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy