Facebook Ios Filter Comment Bug Cover
in

แอป Facebook แสดงข้อความแปลก ๆ ในช่องคิดความเห็น (ฟีลเตอร์ความเห็น)

ผู้ใช้ Facebook หลายรายเจอข้อความฟีลเตอร์ความเห็นในช่องความคิดเห็น คาดว่าข้อความนี้เป็นปัญหาของตัวระบบเอง รอทาง Facebook แก้ไข

ข้อความแปลก ๆ ในช่องความคิดเห็น (ฟีลเตอร์ความเห็น)

ผู้ใช้แอป Facebook บน iOS หลายรายเจอข้อความ “ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดถูกเลือกไว้ ดังนั้นความคิดเห็นบางส่วนอาจถูกกรองออก” ทั้ง ๆ ที่โพสต์นั้นมีความคิดเห็นรายการเดียวหรือไม่มีความคิดเห็นเลย

Facebook Ios Filter Comment Bug Img 1

ซึ่งจริง ๆ แล้วการกรองความคิดเห็นลักษณะนี้มักจะแสดงที่รายการความคิดเห็นของเพจ และจะแสดงในกรณีที่มีรายการความคิดเห็นเยอะ ๆ

Facebook Ios Filter Comment Bug Img 2

คาดว่าข้อความนี้เป็นปัญหาจากตัวระบบเองต้องรอทาง Facebook แก้ไขต่อไป

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy