in , ,

iPad Pro 11″, 12.9″ ชิป M2 และ iPad รุ่นที่ 10 ไม่มีพลาสติกหุ้มกล่อง

กล่อง iPad Pro 11″ และ 12.9″ ชิป M2 รวมถึง iPad รุ่นที่ 10 จะไม่ใช้พลาสติกหุ้มกล่องอีกต่อไป ซึ่ง เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Apple ที่จะเลิกใช้พลาสติกหุ้มกล่องผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในปี 2025

iPad Pro 11″, 12.9″ ชิป M2 และ iPad รุ่นที่ 10 ไม่มีพลาสติกหุ้มกล่อง

Apple ตัดพลาสติกหุ้มกล่อง iPad Pro 11″, 12.9″ ชิป M2 และ iPad รุ่นที่ 10 ออก เพื่อเป้าหมายการรักษ์โลก หลังมีการปรับใช้กลับกล่องผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชิ้นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้

ดังนั้นหากซื้อ iPad Pro 11″, 12.9″ ชิป M2 และ iPad รุ่นที่ 10 มาแล้วไม่มีพลาสติกหุ้มกล่องไม่ต้องตกใจ ให้สังเกตที่ซีลกระดาษที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องแทน

อ่านข้อมูลว่า Apple ผลิตและบรรจุ iPad อย่างไร เพื่อก้าวสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2025 และ 2030

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University