in

Apple และ Tim Cook ร่วมรำลึกถึง Dr. Martin Luther King, Jr. ผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองของคนอเมริกันผิวดำ

18 มกราคม เป็นวัน Martin Luther King, Jr.ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีของรัฐบาลกลางเพื่อรำลึกถึงผู้นำขบวนการสิทธิพลเมืองผิวดำในอเมริกา

Apple รำลึกถึง Martin Luther King, Jr.

Apple รำลึกถึง ดร. มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ ด้วยข้อความไว้อาลัยบนหน้าบนเว็บไซต์ โดยมีรูปถ่ายของดร. คิง พร้อมกับวลีเด็กของเขา : “ความสงบสุขที่แท้จริงมิได้เกิดจากการปราศจากความตึงเครียด แต่หากเกิดจากความยุติธรรมของบ้านเมือง”

Tim Cook ผู้เป็น CEO ของ Apple ก็ได้ร่วมรำลึกถึง Martin Luther King Jr. ด้วยการทวีตวลีจาก ดร. คิง ในทวิตเตอร์ที่ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ด้วยพลังซึ่งสถิตด้วยรักและความยุติธรรมเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความมืดมิดในวันวานสู่วันพรุ่งที่งดงาม ให้เราลุกขึ้นจากความเหนื่อยล้าสู่ความหวังอันปิติ”

Apple เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเทียมกันทางเชื้อชาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และล่าสุด Apple ก็ได้ริเริ่มโครงการ REJI เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ สิ่งนี้ทำให้เห็นว่า Apple รับฟังและให้เกียรติการมีตัวตนของคนทุกเชื้อชาติทุกสีผิว

ที่มา – MacRumors