, , ,

Apple และ Johnson & Johnson ร่วมศึกษาการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วย iPhone และ Apple Watch


Apple And Johnson And Johnson Study Risk Of Strock Iphone Apple Watch Cover

Apple และ Johnson & Johnson ร่วมมือกันศึกษาด้านสุขภาพเรื่อใหม่ เพื่อตรวจสอบว่า iPhone และ Apple Watch สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่

Apple และ Johnson & Johnson ร่วมศึกษาการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วย iPhone และ Apple Watch

Apple และ Johnson & Johnson เปิดตัวแอป Heartline Study ที่พัฒนามาเพื่อศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ใช้การตรวจผ่าน iPhone ทำงานร่วมกับฟีเจอร์ ​ECG บน Apple Watch ที่ช่วยในการจำแนกคลื่นไฟฟ้า ตรวจหาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFib) และหัวใจเต้นผิดปกติ

Apple And Johnson And Johnson Study Risk Of Strock Iphone Apple Watch 3

การศึกษานี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการเท่านั้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุ 65 ปีขึ้นไป
  • เข้าโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล
  • ใช้ iPhone 6S ขึ้นไป
  • ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

Apple And Johnson And Johnson Study Risk Of Strock Iphone Apple Watch 1

โปรแกรมการศึกษาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนี้จะศึกษาผ่านแอป Heartline Study ที่พัฒนาโดย  Johnson & Johnson จะให้ความรู้ เคล็ดลับ และแบบสอบถาม รวมถึงคำถามหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพหัวใจ ใช้เวลา 2 ปี โดยกลุ่มหนึ่งจะใช้แอป Heartline บน iPhone เท่านั้น และอีกกลุ่มหนึ่งจะใช้งานร่วมกับ Apple Watch ที่รองรับ ECG

Apple And Johnson And Johnson Study Risk Of Strock Iphone Apple Watch 2

การศึกษานี้มีความคาดหวังว่าเทคโนโลยีของ Apple จะสามารถช่วยในการศึกษาและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยจะศึกษาเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด 3 ปี โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เข้าร่วม 2 ปี และเก็บรวมรวมข้อมูลอีก 1 ปี

สำหรับผู้เข้าร่วมบางคนที่ไม่มี Apple Watch ทางทีมศึกษาก็จะมี Apple Watch Series 5 ให้ยืมในการทดสอบนี้อีกด้วย

เห็นได้ว่า Apple ยังคงเดินหน้าพัฒนาและศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพอยู่เรื่อย ๆ โดยใช้อุปกรณ์ของ Apple เป็นตัวช่วย คาดหวังว่าในอนาคตเราจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น

ขอบคุณ 9to5maciclarified

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University