in

ลูกค้า Apple สามารถสั่งเพิ่มสเปค MacBook Pro with Retina display ได้แล้ว

หลังจากที่ MacBook Pro with Retina display ได้ออกมาสักพักหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกผู้ใช้งานไม่สามารถสั่งเพิ่มสเปคได้เลย โดยในวันนี้ลูกค้า Apple สามารถสั่งเพิ่มสเปค MacBook Pro with Retina display ได้แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าการปรับเพิ่มนั้นก็มีค่าใช้จ่ายตามปกติ (MacBook Pro with Retina display นั้นไม่สามารถนำไปอัพเกรดด้วยตัวเองได้ เช่นเดียวกับ MacBook Air)

MBP15Low

สำหรับรุ่นล่าง (ราคา 72,900 บาท) สามารถเลือกอัพเกรดได้ดังนี้

MBP15Hight

สำหรับรุ่นบน (ราคา 94,900 บาท) สามารถเลือกอัพเกรดได้ดังนี้

เพิ่มเติม : นอกจากนี้ยังได้มีการวางจำหน่ายสาย Thunderbolt to Firewire Adapter แล้วในราคา $29.00 (สำหรับเมืองไทยคงจะมาเร็ว ๆ นี้)

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500