in

True ยื่นหนังสื่อถึง กสทช. เร่งจัดสรรคลื่นความถี่ 900 MHz โดยวิธีการประมูลอย่างโปร่งใส

truemove-h-4g-plus-1

กลุ่มทรู ยื่นหนังสื่อถึงกสทช. เร่งจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลอย่างโปร่งใส ยึดหลักความเป็นธรรม
คำนึงถึงผลกระทบภาพพจน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน


กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2559 – กลุ่มทรูในฐานะที่เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz ที่ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สนับสนุน กสทช. เร่งประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ใหม่โดยเร็ว ย้ำต้องโปร่งใสโดยยึดหลักความเป็นธรรม เป็นต้นว่า

  • จัดประมูลใหม่เพื่อให้ผู้ที่ชนะการประมูลรายใหม่มีราคาต้นทุนไม่น้อยกว่าต้นทุนที่บริษัทฯต้องรับภาระอยู่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันทางการค้า
  • ราคาประมูลเริ่มต้นของคลื่นย่าน 900 MHz ควรเป็นราคาเดียวกันกับที่ แจส ประมูลชนะคือ 75,654 ล้านบาทภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน หรือหากครั้งใหม่ประมูลชนะในราคาต่ำกว่า 75,654 ล้านบาท ก็ควรปรับลดราคาค่าคลื่นของทรูที่ต้องชำระให้แก่ กสทช. ลงมาเท่ากับราคาที่ผู้ชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ครั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่เสียเปรียบแก่กันในการแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า หาก กสทช. จะดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าวใหม่นั้น จะดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่อย่างโปร่งใสโดยยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบภาพพจน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่สนใจของนักธุรกิจและนักลงทุนทั่วไปในภาคส่วนต่างๆทั่วโลก

900mhz-auction-winner

กล่าวคือ การประมูลคลื่นความถี่คราวนี้ มีผู้เข้าประมูล 4 ราย (True, AIS, DTAC, JAS) มีผู้ยอมแพ้ออกจากการประมูล 2 ราย (AIS, DTAC) มีผู้ชนะการประมูลให้ราคาสูงสุด 2 รายคือ JAS และ True แต่มีเพียง True ผู้เดียวที่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางการเงินตามเงื่อนไขการประมูล แต่แจสซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลที่สู้ราคาถึง 75,654 ล้านบาท ไม่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางการเงินต่อ กสทช.

หาก กสทช. จะจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่แจสเคยประมูลชนะแต่ไม่ชำระเงิน ก็ควรที่จะจัดประมูลใหม่เพื่อให้ผู้ที่ชนะการประมูลรายใหม่มีราคาต้นทุนไม่น้อยกว่าต้นทุนที่บริษัทฯต้องรับภาระอยู่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันทางการค้า และเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันการเงินต่อ กสทช. และผู้ที่แพ้ไม่ยอมประมูลสู้ราคาในการประมูลคราวก่อน กลับกลายเป็นได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯซึ่งชนะการประมูลและเป็นผู้เดียวที่ปฏิบัติตามพันธกรณีกับ กสทช.

ตัวอย่างเช่น กสทช. ควรตั้งราคาเริ่มต้นการประมูลเริ่มต้นของคลื่นย่าน 900 MHz ที่ราคาเดียวกันกับที่ แจส ประมูลชนะคือ 75,654 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้อยู่กับบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่ผู้ประมูลในครั้งใหม่นี้ประมูลชนะในราคาต่ำกว่า 75,654 ล้านบาท ก็ให้ปรับลดราคาที่บริษัทฯ จะต้องชำระค่าคลื่นให้แก่ กสทช. ที่บริษัทฯชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ลงมาเท่ากับราคาที่ผู้ชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ครั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เพื่อให้บริษัทฯผู้ชนะการประมูลและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประมูลไม่เสียเปรียบแก่กันในการแข่งขันในการให้บริการ

มิฉะนั้นแล้ว การปฏิบัติที่ทำให้ผู้ที่ผิดหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันการเงินต่อ กสทช. และผู้ที่แพ้ไม่ยอมประมูลสู้ราคาในการประมูลคราวก่อน ได้เปรียบในการแข่งขันทางการแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งชนะการประมูลและเป็นผู้เดียวที่ปฏิบัติตามพันธกรณีกับ กสทช. จะเป็นที่ครหาและดูแคลนของนักลงทุนและนักธุรกิจนานาชาติที่จับตาดูเรื่องนี้อยู่

ais-logo

นอกจากนี้ การดำเนินการต่างๆก็ไม่ควรที่จะให้ เครือเอไอเอส สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าหารายได้โดยที่เอไอเอสไม่ต้องจ่ายค่าใช้คลื่น 900 MHz เพราะนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนานาประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ให้การสนับสนุนการประมูลของบริษัทฯ ก็สับสนไม่เข้าใจว่าเหตุใดบริษัทฯ ผู้ชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz ต้องแบกภาระการลงทุนสร้างโครงข่ายและจ่ายเงินเพื่อใช้คลื่นความถี่ ในขณะที่เครือเอไอเอสผู้แพ้การประมูลกลับสามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ชนะโดยแจสได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคลื่นเพื่อหารายได้ เช่นนี้จะเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันให้บริการได้อย่างไร

เหมือนกับว่าการประมูลในประเทศนี้ การแพ้หรือชนะการประมูลไม่มีความหมาย เพราะผู้แพ้การประมูลก็สามารถใช้คลื่นได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ชนะการประมูลได้ สำคัญกันที่ว่าใครจะมีอุบายหรือลูกเล่นกันอย่างไร เช่นนี้จะเป็นสร้างความไม่มั่นใจแก่นักลงทุนต่างประเทศ และจะเป็นการชี้นำให้ผู้เข้าประมูลอื่นๆหาช่องทางที่จะใช้อุบายหาทางเอาเปรียบในเชิงการแข่งขันกันต่อไปในอนาคต การที่เครือเอไอเอสเข้าใช้คลื่นย่าน 900 MHz นี้จึงควรที่จะต้องมีภาระค่าใช้คลื่นตามสัดส่วนของราคาค่าประมูลคลื่นเช่นกัน
​​​​​**********************
สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
อ้างอิง(051) 28/03/2559
สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู
อีเมล
pr@truecorp.co.th

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน