in , ,

RHINO LOOP: 0 นิทรรศการแนวคิดการหมุนเวียนของ RHINOSHIELD

พาเดินทางไปที่กรุงไทเป, ไต้หวัน เข้าชม นิทรรศการแนวคิดการหมุนเวียนของแบรนด์ RHINOSHIELD ในแนวคิดการหมุนเวียน เริ่มจาก 0 และกลับไปที่ 0

RHINO LOOP: 0 นิทรรศการแนวคิดการหมุนเวียนของ RHINOSHIELD

หนึ่งในพันธกิจของ RHINOSHIELD คือการปกป้องเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่ทุกคนรัก
รวมทั้งปกป้องโลก ด้วยการสร้างการหมุนเวียนที่ยั่งยืน และปกป้องปัจเจกบุคคล ด้วยการผสมผสานความทนทานเข้ากับตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย

นิทรรศการ RHINO LOOP: 0 ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวันที่เราได้มาเยือน เป็นนิทรรศการที่มีธีม “การหมุนเวียน” ริ่เริ่มจากคำถามของนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุของ RHINOSHIELD ที่ว่า “มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้า ‘การหมุนเวียน’ เป็นกฎการดำเนินการตามธรรมชาติ เราจะทำให้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับเข้าสู่การหมุนเวียนของธรรมชาติได้อย่างไร?”

จุดเริ่มต้นและความสำคัญของนิทรรศการ RHINO LOOP: 0

เมื่อเดินเข้ามาในงาน เราพบกับกำแพงทางเข้ากว่า 10 เมตร  ซึ่งใช้เคสใสมากกว่า 3,000 ชิ้น และแน่นอนว่า หลังจากใช้นิทรรศการเสร็จสิ้น เคสเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังโรงงานเพื่อเข้ากระบวนการหมุนเวียนใหม่ ภายในงานยังมีเคสโทรศัพท์เก่าที่คนนำมาดรอปหรือสินค้าที่มีข้อบกพร่องในโรงงานที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่การหมุนเวียนต่อไป

หลายคงอาจจะเคยได้ยินชื่อ RHINOSHIELD จากฟิล์มกันรอยหรือเคสโทรศัพท์ แต่เบื้องหลังของแบรนด์ที่รักโลกนี้ ยังมีอีกสิ่งที่เราอยากพามาดูว่า RHINOSHIELD ได้ลงมือทำอะไรที่เป็นการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องโลกบ้าง

ในปัจจุบัน เรียกได้ว่า RHINOSHIELD คล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีวัสดุ เริ่มจากผู้ก่อตั้งที่ตั้งใจพัฒนาวัสดุกันกระแทก ShockSpread™ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์วัสดุที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อปี 2012 ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ทางแบรนด์ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันที่ยั่งยืนอีกมากมาย

ในปี 2017 มีการออกแบบเคสโทรศัพท์ด้วย “วัสดุชนิดเดียว” ที่ง่ายต่อการรีไซเคิล และต่อมาก็ได้เปิดตัว Clear Case (เคสใส) ที่มีการรับประกันตลอดชีวิตว่าจะ “ไม่เหลือง” ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ลดการเปลี่ยนทิ้งบ่อย ๆ ที่ทำให้เสียทรัพยากรไป

RHINOSHIELD ยังได้สร้างระบบนิเวศการหมุนเวียน RHINO LOOP และเปิดตัวเคส CircularNext ที่ทำจากการรีไซเคิลเคสรุ่น SolidSuit ซึ่งเป็นการรีไซเคิลได้แบบ 100%

การแบ่งโซนจัดนิทรรศการ

ทรรศการถูกแบ่งออกเป็นแต่ละโซน เพื่อให้เราเห็นภาพ สร้างความเข้าใจ และได้ลงมือทำสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ RHINOSHIELD ทำอยู่ ถูกแบ่งเป็นออกเป็น 3 โซน ดังนี้

  • Start From Zero: เริ่มต้นจากศูนย์ สำรวจความหมายของการหมุนเวียน
  • Zeroing in on Mono: มุ่งเน้นการทดลองวัสดุชิ้นเดียวที่ RHINOSHIELD กำลังทำ
  • Back to Zero: กลับสู่ศูนย์ โอกาสในการทดลองการรีไซเคิลเคสโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

โซนนิทรรศการแรก Start from Zero : เริ่มต้นจากศูนย์

สำหรับคุณแล้ว “เลข 0 คืออะไร?” บางคนอาจนึกถึงตัวเลข ไข่ สิ่งที่ไม่มีอะไร หรือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง หรือจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียน

สำหรับ RHINOSHIELD แล้ว เลข “0” ไม่เพียงแค่หมายถึงความว่างเปล่า แต่ยังหมายถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการหมุนเวียนที่ซ่อนอยู่ภายใน

ต่อมาคือ “การหมุนเวียน” การหมุนเวียนหมายถึงการที่สิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาสู่สภาพเดิม และเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตัวอย่างการหมุนเวียนที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น วัฏจักรน้ำ, การหมุนเวียนของเลือด, วัฏจักรดวงจันทร์, วัฏจักรชีวิต และการเล่นเพลงซ้ำ ๆ

ในอดีตมนุษย์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน มาทำเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งก็คือวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา และความสามารถในการหมุนเวียนของสิ่งต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการสร้าง

วัสดุที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนประกอบทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องยาก และยิ่งมีวัสดุหลากหลายยิ่งต้องใช้กระบวนการแยกและทำความสะอาดมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้วัสดุทั้งหมดกลับมาใช้ได้ใหม่ เป็นที่มาของโซนที่สอง ที่เรากำลังจะพาทุกคนไปชม

โซนนิทรรศการที่สอง #Zeroing in on Mono : มุ่งเน้นการทดลองวัสดุชิ้นเดียวที่ RHINOSHIELD กำลังทำ

ที่บูธนิทรรศการส่วนนี้ มีการแสดงพลาสติก 3 ประเภท ได้แก่ “พลาสติกอดีต” ที่ถูกทิ้งไว้และทำลายสิ่งแวดล้อม, “พลาสติกปัจจุบัน” ที่ใช้อยู่ในมือของเรา และ “พลาสติกอนาคต” ที่มีโอกาสผสมผสานเข้ากับวัฏจักรธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต

“พลาสติกอดีต” มีลักษณะสำคัญคือ ยากต่อการรีไซเคิล, ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ และยากต่อการย่อยสลายในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อัตราการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติกทั่วโลกปัจจุบันมีเพียง 9% ส่วนที่เหลือสูงถึง 90% อาจถูกฝังกลบ, เผา หรือถูกทิ้งลงทะเล

ในแต่ละปีมีขยะมากกว่าหลายล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่ง 1/10 ของขยะทะเลนี้มาจากตาข่ายประมงที่ย่อยสลายยาก ก่อให้เกิดวิกฤตต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลมากมาย ดังนั้น “การแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกอดีต” จึงเป็นทิศทางหลักที่แบรนด์มุ่งเน้น

แต่ในการจัดการกับพลาสติกอดีตที่เป็นขยะทะเล เจอปัญหาหลายอย่าง โดยปัญหาแรก คือมันแพร่กระจายของพลาสติกเป็นวงกว้าง ยากต่อการรวบรวมและทำความสะอาด และปัญหาที่สอง คือ เมื่อพลาสติกเหล่านั้นโดนน้ำทะเลและแสงแดดไปแล้ว วัสดุจะเสื่อมสภาพ ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

การทดลองของ RHINOSHIELD ในปัจจุบัน 

RHINOSHIELD ได้นำตาข่ายประมงที่เป็นขยะทะเลกลับมาใช้ใหม่ ทำให้กลายเป็นสินค้า เช่น สายคล้องและสายรัดข้อมือทอ ที่มีส่วนประกอบของไนลอนรีไซเคิล หรือจะทำเป็นเคสมือถือ โดยกำลังปรับปรุงความยืดหยุ่นและความสามารถในการดูดซับแรงกระแทก

การสำรวจพลาสติกในปัจจุบัน

พลาสติก มีคุณสมบัติที่สามารถรีไซเคิลและหมุนเวียนได้ แต่ยากต่อการย่อยสลายในธรรมชาติ

การจัดการทรัพยากรจำกัดเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุ Zero Waste และลดการใช้พลาสติกของแบรนด์ นำมาซึ่งการสร้างระบบนิเวศการหมุนเวียน Rhino Loop ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลัก: การควบคุมจากแหล่งต้นทาง, การออกแบบวัสดุชิ้นเดียว, วิศวกรรมวัสดุ, กระบวนการหมุนเวียน, การลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์, การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่

  • การควบคุมจากแหล่งต้นทาง : เริ่มต้นจากต้นทาง โดยยึดมั่นในการใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน
  • การออกแบบวัสดุชิ้นเดียว : RHINOSHIELD นำปรัชญาการออกแบบ “วัสดุชิ้นเดียว Mono Material” มาใช้ ซึ่งตอบสนองต่อฟังก์ชันที่หลากหลายพร้อมกับความยั่งยืน การที่วัสดุเป็นแบบเดียวกันจะทำให้การรีไซเคิลเกิดขึ้นได้ 100% นอกจากนี้ การใช้วิธีการผลิตด้วยวัสดุชิ้นเดียว ยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตลงครึ่งหนึ่งอีกด้วย
  • วิศวกรรมวัสดุ : ในด้านวิศวกรรมวัสดุและการทดสอบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ลงทุนมากมายในการเสริมความทนทานและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความถี่ในการเปลี่ยนใหม่ ลดการสูญเสียทรัพยากร
  • กระบวนการหมุนเวียน : ใช้ฐานการผลิตในเมืองไทจง ไต้หวัน สร้าง “กระบวนการหมุนเวียนทั้งหมด” โดยบริหารจัดการทรัพยากรวัสดุผ่านประวัติการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ และเก็บรวบรวมเศษวัสดุและสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต ให้กลับเข้าสู่สายการผลิตเพื่อการรีไซเคิล ด้วยเทคโนโลยีวัสดุที่ก้าวหน้า เราเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้น 20% และลดการใช้พลังงานลงพร้อมกัน
  • การลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ : ในด้านบรรจุภัณฑ์ RHINOSHIELD เปลี่ยนมาใช้กระดาษ FSC ซึ่งลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวถึงพื้นที่ 16 สนามฟุตบอลในแต่ละปี
  • การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ : สำหรับ RHINOSHIELD ในปัจจุบัน ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการทำให้เคสเก่ากลับมาใหม่ คือการเชิญผู้ใช้เคสมือถือวัสดุชิ้นเดียวหลายล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมโครงการรีไซเคิล ตอนนี้ในไต้หวัน มีตู้รีไซเคิลมากกว่า 100 แห่งในร้านค้าปลีกและร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และในต่างประเทศ ก็ได้เริ่มเปิดบริการรีไซเคิลทางไปรษณีย์อย่างต่อเนื่อง

เคสที่ใช้วัสดุชิ้นเดียว vs วัสดุผสม

เคยสงสัยไหมว่า เคสมือถือแบบไหนที่สามารถรีไซเคิลได้จริง? มาหาคำตอบกัน… โดยทั่วไป เคสมือถือวัสดุผสมส่วนใหญ่จะไม่สามารถรีไซเคิลได้เต็มที่ เพราะต้องแยกกรอบ, แผ่นหลัง, และการตกแต่งที่ใช้วัสดุต่างกันออกจากกันเพื่อรีไซเคิล จะทำให้กระบวนการรีไซเคิลยุ่งยากขึ้นอย่างมาก ในกระบวนการเพิ่มเติมนี้ ยังทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพและสูญหาย ต้องเติมวัสดุพลาสติกใหม่เข้าไปถึงจะกลับมาเป็นสินค้าใหม่ได้ และส่วนใหญ่จะสามารถรีไซเคิลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม เคสมือถือวัสดุชิ้นเดียวของ RHINOSHIELD ไม่เพียงแต่สามารถลดขั้นตอนการรีไซเคิลเหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างเคสรุ่น SolidSuit และ CircularNext ที่ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ShockSpread™ ECO ช่วยยืดอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ของวัสดุยาวนานถึง 6 เท่า ดังนั้นสามารถรีไซเคิลซ้ำ ๆ ได้โดยไม่ต้องใส่วัสดุใหม่เพิ่มเข้าไป ทำให้การจัดการทรัพยากรหมุนเวียนเป็นไปอย่างแท้จริงและไม่มีการสูญเสีย

ECOJOY การรีไซเคิลและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

นอกจากนี้ ในงานยังมีตัวอย่างของการรีไซเคิลเคสมือถือไปเป็นสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เวทีที่ใช้แสดงในงาน และโคมไฟอันสวยงาม รวมถึงประสบการณ์ที่บูธการรีไซเคิลที่จะพาไปดูหลังจากนี้ ทั้งหมดนี้ใช้วัสดุที่รีไซเคิลจากเคสรุ่น SolidSuit ทั้งสิ้น

การสำรวจพลาสติกในอนาคต

RHINOSHIELD กำลังวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกที่สามารถรีไซเคิล หมุนเวียน และย่อยสลายในธรรมชาติ ทางแบรนด์มีห้องสมุดวัสดุที่ยั่งยืน รวบรวมวัสดุที่รีไซเคิลและวัสดุชีวภาพที่มีนวัตกรรมจากทั่วไต้หวันมาไว้ด้วยกัน และยังมีโครงการที่จะเปิดตัวการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลในปลายปี 2024 นี้ด้วย

โซนนิทรรศการสุดท้าย : #Back to Zero กลับสู่ศูนย์

พาสำรวจว่า ในชีวิตประจำวันมีสินค้าใดบ้างที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ เริ่มที่การเวิร์กช็อป สวมบทบาทนักวิทยาศาสตร์วัสดุของ RHINOSHIELD ทำการทดลองด้วยตัวเอง เพื่อสร้างสิ่งใหม่จากวัสดุที่มาจากเคสเก่า

ในแต่ละปีมีเคสโทรศัพท์ถูกทิ้งกว่า 35 ล้านชิ้นทั่วโลก RHINOSHIELD จึงสร้างจักรวาลการหมุนเวียนแทนการใช้รูปแบบเศรษฐกิจเชิงเส้น เช่น การรีไซเคิลเคสโทรศัพท์ SolidSuit ให้กลายเป็นเคส CircularNext, ที่ครอบ AirTag, และการใช้วัสดุรีไซเคิลในการทำสินค้าอื่นที่ทุกคนได้เห็นในภาพ

ในไต้หวัน RHINOSHIELD มีพันธมิตรที่ยึดถือแนวคิดการใช้วัสดุเดี่ยวและเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น Spring Pool Glass นำเสนอการรีไซเคิลแก้ว และ Fenko Catalysis Chamber นำเสนอกระดาษรีไซเคิล

หน้าร้านของ RHINOSHIELD ในไต้หวัน

หากมีโอกาส สามารถเข้าไปที่หน้าร้าน RHINOSHIELD ในไต้หวัน เพื่อเข้าไปดูสินค้า และนำเคสเก่าของคุณไปดรอปไว้เพื่อฝากให้ทาง RHINOSHIELD นำเคสเก่าของคุณนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าทิ้งไว้เป็นขยะที่ไม่มีใครจัดการ

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University