How To Link Duplicates Or Delete Contacts On Iphone
in ,

วิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) ที่ซ้ำกัน บน iPhone

แน่นอนว่าทุกคนคงจะพบกับปัญหาการเมมเบอร์โทรศัพท์ซ้ำ หรือไม่ก็ผู้ติดต่อของเรามีหลายเบอร์ วันนี้ทีมงานมีวิธีการจัดการายชื่อผู้ติดต่อ (Contact) ที่ซ้ำกัน บน iPhone มาฝากกันค่ะ

สำหรับใครที่มีการบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำกัน ไม่ว่าจะกรณีที่ผู้ติดต่อของเราใช้หลายเบอร์ หรือมีการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ เราก็มักจะบันทึกเบอร์ติดต่อเหล่านั้นแยกเป็นหลายรายการ อาจจะมีการตั้งชื่อใหม่ เช่น บอย1, บอย2 เป็นต้น ซึ่งทำให้รายการผู้ติดต่อนั้นดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บางครั้งอาจจะทำให้สับสนในการเลือกโทรได้ ดังนั้นวิธีด้านล่างจะช่วยให้การเลือกโทรของเรานั้นง่ายมากยิ่งขึ้น มีอยู่ 2 วิธี ลองชมกันเลย

วิธีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ติดต่อซ้ำ ให้รวมกันเหลือเพียงรายการเดียว

กรณีที่ผู้ติดต่อของเรามีมากกว่า 1 เบอร์ขึ้นไป และยังคงใช้งานทุกๆ เบอร์ ให้ใช้วิธีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ติดต่อ ดังนี้

ไปที่ รายชื่อ (Contacts) > เลือกรายการผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน 1 รายการ > แตะ แก้ไข (Edit) > เลื่อนลงมาด้านล่าง แตะ เชื่อมโยงรายชื่อ (link contacts…)

How To Link Duplicates Contacts On Iphone 1

จากนั้นเลือกรายการที่ซ้ำ > แตะ เชื่อมโยง (Link) > จะเห็นว่ารายชื่อที่เชื่อมโยงมามี 2 รายการ หากต้องการเลือกรายการอื่น ก็ให้แตะ เชื่อมโยงรายชื่อ เพื่อเลือกรายการอื่นอีกครั้ง > เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น (Done)

How To Link Duplicates Contacts On Iphone 2

ในหน้ารายชื่อ ก็จะเหลือเพียง 1 รายการ เมื่อต้องการโทร ก็สามารถแตะรายชื่อนั้น แล้วเลือกเบอร์ที่ต้องการโทรได้เลย

How To Link Duplicates Contacts On Iphone 3

วิธีลบข้อมูลผู้ติดต่อซ้ำ กรณีที่ไม่ได้ใช้งานผู้ติดต่อนั้นแล้ว

สำหรับการลบข้อมูลผู้ติดต่อนั้น เหมาะกับกรณีที่ผู้ติดต่อของเราไม่ได้ใช้หรือยกเลิกการใช้เบอร์เก่าไปแล้ว เราก็สามารถลบข้อมูลผู้ติดต่อนั้นทิ้ง เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เหลือเพียงเบอร์ที่สามารถติดต่อได้

ไปที่ รายชื่อ (Contacts) > เลือกรายการผู้ติดต่อที่ไม่ใช้เบอร์เดิมแล้ว > แตะ แก้ไข (Edit) > เลื่อนลงมาด้านล่าง แตะ ลบรายชื่อ (Delete Contact) และยืนยันการลบ

How To Link Delete Contacts On Iphone 1

2 วิธีนี้ เป็นวิธีจัดการข้อมูลผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อนกัน ที่จะช่วยให้ข้อมูลผู้ติดต่อมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถเลือกโทรและติดต่อได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ Apple Support

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University