in

นักวิจัย MIT เผยผลการวิจัยกระจกนาโนเทคโนโลยีกันฝุ่น ลดแสงสะท้อนและทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

เป็นอีกหนึ่งผลการวิจัยจาก MIT ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยของเทคโนโลยีกระจกโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการผลิตส่งผลให้กระจกชนิดใหม่นี้มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม เช่น แข็งแรงขึ้น กันฝุ่นได้ ทำความสะดาดตัวเองได้ น้ำไม่เกาะ ลดแสดงสะท้อน ฯลฯ

ผลการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ MIT เองสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

วีดีโอแสดงความสามารถของกระจกชนิดใหม่นี้

ในวีดีโอยังไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่จะบอกแค่ว่ากระจกนี้ทำอะไรได้บ้าง

หากเทคโนโลยีนี้สามารถนำออกมาพัฒนาและใช้งานในเชิงธุรกิจได้ก็เป็นที่น่าสนในอย่างมากทั้งในธุรกิจยานยนต์, การก่อสร้างและคอมพิวเตอร์กับมือถือ

ขอบคุณ AppAdvice

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน