Covid 19 Self Screening Website
in

เช็คตนเองจากไวรัส COVID-19 เบื้องต้น ด้วยแบบคัดกรองสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อ

สำหรับใครที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน หรือประเทศในแถบยุโรป และกำลังกักตัวอยู่ในช่วง 14 วัน หรือบางคนไม่แน่ใจว่าตนเองจะเข่าข่ยติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ สามารถเช็คตนเองเบื้องต้นได้เลย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันพัฒนาแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ (COVID-19) (Self-Screening) เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยลองเช็คตนเองก่อนเบื้องต้น

เช็คตนเองจากไวรัส COVID-19 เบื้องต้น ด้วยแบบคัดกรองสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อ

เข้าสู่แบบคัดกรองได้ที่เว็บไซต์ https://cmsdm.net/Self-Screening/

Covid 19 Self Screening Website 1

จากนั้นกรอกข้อมูลเพศ อายุ และภาษาที่ใช้ในการตอบแบบคัดกรอง

Covid 19 Self Screening Website 2

จากนั้นก็ตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริง โดยระบุถึง การมีไข้ อาการ ประวัติการเดินทาง และประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัย

Covid 19 Self Screening Website 3

เมื่อตอบข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริงทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกแและประเมินความเสี่ยงของท่าน

Covid 19 Self Screening Website 4

ผลการคัดกรองเบื้องต้นจะแจ้งให้เราทราบทันทีว่าเราเข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือไม่ สามารถแตะดูรายการเอียดเพิ่มเติมและข้อควรปฏิบัติ (ลิงก์สีฟ้า) เพื่อป้องกันตนเองได้

Covid 19 Self Screening Website 5

Covid 19 Self Screening Website 6

หากพบว่าต้องสัยสัยติดเชื้อ แนะนำว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด หลีกเลี่ยงใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้อื่น และรีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ติดเชื้อก็ควรป้องกันตนเองด้วยเช่นกัน

แบบคัดกรองนี้อ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรักษาและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อต่อไป

ขอบคุณ thaipublica

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University