in

ทรูออนไลน์ ร่วมกับ กสทช. และ รัฐบาล มอบเน็ตบ้าน 100 Mbps สนับสนุนคนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยร่วมกับ กสทช. และทรูออนไลน์ มอบเน็ตบ้าน 100 Mbps ฟรี ใช้งานได้นาน 30 วัน ตั้งแต่ 10 เมษายน เป็นต้นไป

ทรูออนไลน์ ร่วมกับ กสทช. และ รัฐบาล มอบเน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 30 วัน

สำหรับผู้ใช้เน็ตบ้านทรูออนไลน์ความเร็วไม่ถึง 100 Mbps จะได้รับเน็ตบ้าน 100 Mbps ใช้งานนานถึง 30 วัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 1 หมายเลขบัตรประชาชน ได้รับ 1 สิทธิ์
 • เปิดใช้งานในนามบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เปิดใช้งานภายใน 31 มีนาคม 63
 • เฉพาะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วไม่ถึง 100 Mbps
  • สำหรับผู้ใช้ xDSL (สายทองแดง) จะปรับเพิ่มความเร็วให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
  • สำหรับผู้ใช้ Fiber Internet ถ้าความเร็วไม่ถึง 100 Mbps จะเพิ่มความเร็วเป็น 100 Mbps
 • การรับสิทธิ์
  • ไม่ต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ทางบริษัทจะให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการทุกรายที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เริ่มเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 63 เป็นต้นไป เป็นเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2V69bml

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University