in

พบสิทธิบัตรเคส iPhone พร้อมการชาร์จ AirPods ในตัว

พบสิทธิบัตรใหม่ของ Apple โดย AppleInsider ที่ระบุหัวข้อสิทธิบัตรว่า เคสฝาปิดและส่วนการชาร์จอุปกรณ์เสริม คาดว่า Apple กำลังวิจัยและพัฒนาเคสพร้อมการชาร์จ AirPods ในตัว

พบสิทธิบัตรเคส iPhone พร้อมการชาร์จ AirPods ในตัว

จากภาพในสิทธิบัตรจะเห็นได้ว่าเป็นเคสแบบฝาปิด ด้านในมีส่วนของการชาร์จอุปกรณ์เสริมที่ดูเหมือนเป็นช่องชาร์จ AirPods เป็นส่วนยาว ๆ นูนออกมาตรงฝาปิดและภายในเคสด้านฝาปิดเดียวกันนี้ยังมีช่องจัดเก็บเงิน การ์ด หรือบัตรต่าง ๆ

คาดว่าเคสจะมีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เสริมได้ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์เสริมผ่าน NFC

นอกจากนี้ในสิทธิบัตรยังได้อธิบายถึงด้านหน้าส่วนฝาปิดเคสจะมีการแสดงผลเวลา สายเรียกเข้า และอาจจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้

การออกแบบเคสอีกหนึ่งที่เราได้เห็นในสิทธิบัตรเป็นรูปแบบที่วางขั้วการชาร์จ AirPods ไว้ด้านบนเคส จะแตกต่างกับแบบแรกที่ด้านหน้าฝาปิดเคสจะไม่มีส่วนนูนออกมา แต่จะใช้การวางหูฟังด้านบนแทน ซึ่งให้การปกป้องที่น้อยกว่า แต่ไม่มีการระบุว่าหูฟังจะรับการชาร์จจากเคสหรือ iPhone

ส่วนอีกหนึ่งรูปแบบเป็นการนำ AirPods ไปชาร์จด้านหลังของเคส โดยเสียบเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ดูเหมือนกระเป๋าตังค์ MagSafe

ภาพที่เราได้เห็นทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิทธิบัตรของ Apple ที่ยื่นจดไว้ ไม่แน่ชัดว่า Apple จะพัฒนาขึ้นมาหรือไม่ หรือพัฒนาขึ้นมาในรูปไหน แต่เราก็พอจะได้เห็นแนวคิดของ Apple เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ

ขอบคุณ MacRumors

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University