in

ผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO บางรุ่น ไม่สามารถใช้งานแอป LINE ได้ (รอแก้ไข)

ผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO จำนวนมาก ไม่สามารถเปิดใช้งานแอป LINE ได้ หลังจากอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 10.12.1 ซึ่งรุ่นที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้

ผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO บางรุ่น ไม่สามารถใช้งานแอป LINE ได้ (รอแก้ไข)

LINE ได้ประกาศผ่านแฟนเพจ LINE Thailand – Official สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้สมาร์ตโฟน OPPO รุ่น F1s, F1 Plus, A39 และ A57 ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานแอป LINE ได้ขณะนี้ ซึ่งเป็นเวอร์ชัน 10.12.1

ตอนนี้ทาง LINE ประเทศไทยได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว พร้อมเร่งแก้ไข

สำหรับใครที่ใช้งานสมาร์ตโฟน OPPO รุ่นดังกล่าวไม่สามารถใช้งานแอป LINE ได้ก็รอทาง LINE ประเทศไทยทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณ LINE Thailand – Official

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University