,

MacBook Air 2018 บางเครื่อง Logic Board มีปัญหา สามารถตรวจสอบ ซ่อมฟรีได้ที่ Apple


Macbook Air 2018 Logic Board Issue Free Repairs

MacRumors รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารภายใน Apple ว่ามีการพบ MacBook Air 2018 บางเครื่อง Logic Board มีปัญหา สามารถตรวจสอบซ่อมฟรีได้ที่ Apple

MacBook Air 2018 บางเครื่อง Logic Board มีปัญหา

ข้อมูลจากเอกสารภายในที่ Apple ส่งให้ AASP เผยว่า Apple จะเปลี่ยน Logic Board ให้ MacBook Air 2018 บางเครื่องที่เจอปัญหาฟรี โดย Apple จะส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้ MacBook Air ที่เข้าข่ายปัญหาให้รับทราบ

Macbook Air 2018

Apple ไม่ได้เผยถึงรายละเอียดของปัญหาเพียงแต่บอกว่า Logic Board มีปัญหา โดยผู้ใช้ MacBook Air 2018 รายใดที่ได้รับอีเมลหรือทราบปัญหา สามารถนำเครื่องเข้าไปติดต่อได้ที่ Apple Store หรือ AASP ใกล้บ้าน

ปกติแล้วการรับซ่อมเครื่องผ่านโปรแกรมลักษณะนี้จะครอบคลุมเป็นเวลา 4 ปีหลังจากการจำหน่ายครั้งแรก และถ้าเคยมีการซ่อมอาการลักษณะดังกล่าวผ่าน Apple Store, AASP ก็อาจสามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นรายงานจาก MacRumors เท่านั้น ผู้ใช้ MacBook Air 2018 ที่สงสัยว่าเครื่องมีปัญหาหรือได้รับอีเมลจาก Apple ก็ตามควรรีบนำเครื่องไปติดต่อที่ Apple Support หรือ AASP จะดีที่สุด

ที่มา – macrumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy