in

LING วัดที่ดิน-ที่นา ด้วยแอปพลิเคชันพร้อมแปลง ไร่-งาน-วา

หลายคนอาจมีที่ดินหรือต้องการเช่าที่นาเพื่อทำการเกษตร แต่ด้วยขนาดแปลงหลายครั้งที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมพอดี จึงทำให้ยากต่อการรังวัดซึ่งด้วยเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และวางแผนเชิงนโยบายได้อย่างง่ายดาย

LING App iPhone
LING App iPhone

LING

สำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก เพียงแค่ดึงข้อมูลจาก Google Maps มาวาดรูปและแปลงที่ดินเพื่อคำนวณขนาดและแชร์อย่างง่าย เหมาะกับการ ซื้อ-ขาย, ให้เช่าทำประโยชน์, วัดขนาดเพื่องานด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาโครงการ LING จะช่วยให้การทำแผนที่ที่ดินสะดวกขึ้น

LING
LING

แอปพลิเคชันนี้ถึงแม้อาจไม่ได้แม่นยำ 100% เพราะในสถานการณ์จริงอาจมีเรื่องความชันของที่ดินประกอบด้วย แต่มีประโยชน์มากสำหรับคนทำเกษตรกรรม เพราะบางครั้งการจ้างรถไถหรือแรงงานเพื่อทำงานบางอย่าง ผู้รับจ้างกับผู้จ้างอาจมีข้อพิพาทกันในเรื่องของ “ขนาดพื้นที่” ในการทำงาน

  • ดาวน์โหลด : LING [Free]
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500