in ,

Google Drive บนเว็บไซต์ รองรับ Dark Theme แล้ว!

Google Drive ได้มีการอัปเดต เพิ่มธีมมืดให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งบนแอปและเว็บไซต์ของทาง Google Drive

Google Drive บนเว็บไซต์ รองรับ Dark Theme แล้ว!

Google Drive ได้มีการอัปเดต เพิ่มธีมใหม่อย่าง “ธีมมืด” หรือ “Dark Theme” ที่ทำให้ถนอมสายตาในการมองมากขึ้น แถมยังดูสบายตาขึ้นด้วย

วิธีการเปิดใช้งาน Dark Theme

เข้าไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ลักษณะที่ปรากฎ จากนั้นให้เราเลือก ธีมมืด (Dark Theme)

Dark Theme จะยังคงจำกัดการใช้งานในบางไฟล์ เช่น Docs, Sheets, Slides จะใช้ Dark Theme ไม่ได้ สามารถดูแบบธีมมืดได้แค่โฟลเดอร์ภายนอกเท่านั้น

นอกจากนี้ “Dark Theme” ยังสามารถใช้งานได้บน Google Keep และ Chat ในขณะที่ Gmail ยังใช้งานไม่ได้

Dark Theme ใน Google Drive ณ ปัจจุบันสามารถใช้งานได้แล้ว แต่ใครที่ยังใช้งานไม่ได้ก็ต้องรอให้ทาง Google อัปเดตมาอีกที

ที่มา : 9to5google

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย tammytt