in ,

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนแชร์โพสต์หรือข่าวเก่า อายุเกิน 90 วัน

Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนก่อนแชร์โพสต์เก่าที่มีอายุ 90 วัน เพื่อให้เนื้อหาใน Facebook ใหม่และน่าเชื่อถือมากขึ้น

Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนแชร์โพสต์หรือข่าวเก่า อายุเกิน 90 วัน

ฟีเจอร์แจ้งเตือนการแชร์โพสต์นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ Facebook ได้แชร์เนื้อหาสดใหม่ โดยเฉพาะข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ใช้บางคนอาจจะแชร์โพสต์ข่าวเก่า ๆ จนทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

โดยการแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้ทราบว่าโพสต์หรือข่าวที่เรากำลังจะแชร์นั้นมีอายุเกิน 90 วันแล้ว จะต้องการแชร์ต่อหรือไม่ หากต้องการแชร์อยู่ก็สามารถเลือกตัวเลือกแชร์ต่อได้เลย

การแจ้งเตือนนี้จะช่วยกรองข่าวหรือเหตุการณ์เก่าต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เพื่อลดการเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ ซึ่งบางคนเข้าใจว่าเหตุการณ์เก่า ๆ นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน การแจ้งเตือนนี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบก่อนแชร์

ปัจจุบันแอปโซเชียลหลายแอปก็เริ่มทดลองการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เกี่ยวกับการโพสต์มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้คิดและตระหนักก่อนโพสต์ข้อมูลสู่สาธารณะชน

ขอบคุณ theverge

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University