Apple Updates Iwork Apps For Ios And Macos
in ,

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ทั้งบน iOS, macOS มาพร้อมสิ่งใหม่มากมาย

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ได้แก่ Pages Keynote Numbers ทั้งบน iOS, macOS มาพร้อมสิ่งใหม่มากมาย เข้าไปอัปเดตกันได้เลย

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ทั้งบน iOS, macOS

Pages สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 8.1

 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • คัดลอกและวางหน้าหรือส่วนต่างๆ ระหว่างเอกสาร
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้งเพื่อให้ที่พักข้อความและที่พักสื่อกลับคืนสู่ลักษณะและตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าต้นแบบ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Pages สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Numbers สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 6.1

 • ปรับปรุงความแม่นยำให้ดียิ่งขึ้นอย่างมากโดยใช้เครื่องมือคำนวณขั้นสูงแบบ 128 บิต
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างแก้ไขและเรียงตาราง
 • เพิ่มแถวไปยังตารางที่ฟิลเตอร์

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Numbers สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Keynote สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 9.1

 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ใช้งานร่วมกันบนงานนำเสนอ
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Keynote สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Pages สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • คัดลอกและวางหน้าหรือส่วนต่างๆ ระหว่างเอกสาร
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้งเพื่อให้ที่พักข้อความและที่พักสื่อกลับคืนสู่ลักษณะและตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าต้นแบบ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Pages สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

Numbers สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • ปรับปรุงความแม่นยำให้ดียิ่งขึ้นอย่างมากโดยใช้เครื่องมือคำนวณขั้นสูงแบบ 128 บิต
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังแผ่นงานอื่นๆ ในสเปรดชีต
 • เพิ่มแถวไปยังตารางที่ฟิลเตอร์
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Numbers สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

Keynote สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ใช้งานร่วมกันบนงานนำเสนอ
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Keynote สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

ที่มา – iclarified

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy