, ,

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ทั้งบน iOS, macOS มาพร้อมสิ่งใหม่มากมาย


Apple Updates Iwork Apps For Ios And Macos

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ได้แก่ Pages Keynote Numbers ทั้งบน iOS, macOS มาพร้อมสิ่งใหม่มากมาย เข้าไปอัปเดตกันได้เลย

Apple ปล่อยอัปเดตแอป iWork ทั้งบน iOS, macOS

Pages สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 8.1

 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • คัดลอกและวางหน้าหรือส่วนต่างๆ ระหว่างเอกสาร
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้งเพื่อให้ที่พักข้อความและที่พักสื่อกลับคืนสู่ลักษณะและตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าต้นแบบ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Pages สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Numbers สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 6.1

 • ปรับปรุงความแม่นยำให้ดียิ่งขึ้นอย่างมากโดยใช้เครื่องมือคำนวณขั้นสูงแบบ 128 บิต
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างแก้ไขและเรียงตาราง
 • เพิ่มแถวไปยังตารางที่ฟิลเตอร์

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Numbers สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Keynote สำหรับ Mac

เวอร์ชัน 9.1

 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ใช้งานร่วมกันบนงานนำเสนอ
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Keynote สำหรับ Mac ที่ Mac App Store [ดาวน์โหลด]

Pages สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังหน้าอื่นๆ ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 • คัดลอกและวางหน้าหรือส่วนต่างๆ ระหว่างเอกสาร
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้งเพื่อให้ที่พักข้อความและที่พักสื่อกลับคืนสู่ลักษณะและตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าต้นแบบ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Pages สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

Numbers สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • ปรับปรุงความแม่นยำให้ดียิ่งขึ้นอย่างมากโดยใช้เครื่องมือคำนวณขั้นสูงแบบ 128 บิต
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • สร้างลิงก์จากข้อความไปยังแผ่นงานอื่นๆ ในสเปรดชีต
 • เพิ่มแถวไปยังตารางที่ฟิลเตอร์
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Numbers สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

Keynote สำหรับ iOS

เวอร์ชัน 5.1

 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ใช้งานร่วมกันบนงานนำเสนอ
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการแบบฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้รายการเหล่านั้นเลื่อนไปพร้อมกับข้อความ
 • จัดลักษณะข้อความของคุณโดยเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือโดยปรับใช้กับลักษณะเค้าโครงใหม่ๆ
 • ใช้ความสามารถใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างแท่งแนวตั้ง เพิ่มเส้นแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ด้วยการใช้การตรวจหาใบหน้า คนในรูปภาพจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ในที่พักและวัตถุอย่างชาญฉลาด
 • ปรับลักษณะของเส้นขอบเซลล์ในตาราง
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil สำหรับวาดรูปหรือเพื่อเลือกและเลื่อน หรือเปิดปิดระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ
 • กำหนดรายการโดยเลือกจากสัญลักษณ์หัวข้อย่อยประเภทใหม่ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ปรับระดับการเยื้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เลือกเรียนรู้การสะกดคำเพื่อเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมการสะกดคำ

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอป Keynote สำหรับ iOS ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

ที่มา – iclarified

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy