in

พบสิทธิบัตรเซ็นเซอร์รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเทระเฮิรตซ์ สำหรับการวัดระดับน้ำตาล แบบไม่ต้องเจาะเลือด

รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า Apple Watch Series 7 อาจมาพร้อมกับฟีเจอร์การวัดระดับน้ำตาลในเลือด ล่าสุดก็มีการพบสิทธิบัตรชุดใหม่ที่อ้างถึงความสามารถของ Apple Watch ที่สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเทระเฮิรตซ์ (Terahertz Electromagnetic Radiation) ไม่ต้องเจาะเลือดของผู้ใช้

พบสิทธิบัตรเซ็นเซอร์รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเทระเฮิรตซ์ สำหรับการวัดระดับน้ำตาล แบบไม่ต้องเจาะเลือด

Apple ได้ทำการวิจัยเทคโนโลยีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเทระเฮิรตซ์ (Terahertz Electromagnetic Radiation) มาเป็นเวลาหลายปี ล่าสุดก็มีการเปิดเผยคำขอสิทธิบัตรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ถึง 4 ชุดด้วยกัน โดยสิทธิบัตรทั้ง 4 ไม่ได้พูดถึงน้ำตาลในเลือด และพูดถึงระบบสเปกโตรสโกปีที่สามารถดูดกลืนแสงผ่านเซ็นเซอร์ โดยไม่ต้องเจาะเข้าไปในร่างกาย

ข้อมูลก่อนหน้านี้เคยเผยให้เห็นการใช้แสงตรวจจับก๊าซ สุขภาพ และคุณภาพของของเหลวหรือส่วนที่เป็นของแข็ง แต่ Apple ก็บอกว่ามีข้อจำกัดอยู่เกี่ยวกับความแม่นยำในการตรวจสอบ และมีปัญหาเรื่องการระบายพลังงานของอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างนาฬิกา รวมถึงพื้นที่การใส่เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องก็มีน้อยและเป็นทำให้ต้นทุนสูง

ภาพแนวคิดจาก 9to5mac

นอกจากนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่เผยมาก่อนหน้านี้ระบุว่า Apple จะใช้เซ็นเซอร์แบบออปติคอลส่งแสงผ่านผิวหนังของผู้ใช้ สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดบนผิวหนังได้ ซึ่งข้อมูลใหม่ก็น่าจะทำงานคล้ายกัน แต่จะใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเทระเฮิรตซ์

ถ้าหากวิธีนี้มีความแม่นยำสูง ก็เป็นไปได้ว่า Apple Watch รุ่นในอนาคตจะสามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยที่ไม่ต้องมีการเจาะเลือดเข้าไปในร่างกายของผู้ใช้ ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชชัดเจนว่าเทคโนโลยีนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาขั้นตอนไหน รอติดตามกันอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณ appleinsider

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University