, ,

Twitter เตรียมลบบัญชีถาวร สำหรับบัญชีที่ไม่มีการใช้นาน 6 เดือน ภายใน 11 ธันวาคมนี้


Twitter Prepare Delete Not Sign In Account 6 Mounth Cover

Twitter วางแผนดำเนินการลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานใช้งานนานกว่า 6 เดือนแบบถาวร เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น

Twitter เตรียมลบบัญชีถาวร สำหรับบัญชีที่ไม่มีการใช้นาน 6 เดือน ภายใน 11 ธันวาคมนี้

Twitter เริ่มส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีนานเกิน 6 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้เข้ามาลงชื่อเข้าใช้ยืนยันว่าจะใช้งานบัญชีนี้ต่อก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2019 นี้ แต่ถ้าไม่มีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีเหล่านี้ก็จะถูกลบอย่างถาวร

Twitter Prepare Delete Not Sign In Account 6 Mounth 1

ตามรายงานของ Twitter กล่าวว่าเป้าหมายของการล้างบัญชีนี้ก็เพื่อทำให้การนำเสนอข้อมูลในแอปแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาใช้งาน Twitter และกระบวนการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนั้นจะไม่ได้ลบภายในวันเดียว แต่จะทยอยลบตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมเป็นต้นไป

สำหรับใครที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Twitter นานเกิน 6 เดือน และอยากจะเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ต่อ ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือถ้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Twitter ได้เลย

ขอบคุณ 9to5mac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University