in ,

True 5G World of Agriculture and Environment อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา กับก้าวแรกสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะสนับสนุนระบบนิเวศที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูและสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตให้มั่นคงมากขึ้น

True 5G World of Agriculture and Environment อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา กับก้าวแรกสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะ ร่วมมอบซิม 5G Ready เพื่อการติดต่อสื่อสารจำนวน 600 ซิม ให้กับโครงการรถพยาบาลช้าง ปันสุข ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EEC Thailand และกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย หนึ่งในโครงการของคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ พรีเซ็นเตอร์ทรูผู้เป็นตัวแทนของ True 5G World of Agriculture Environment และทูตสิ่งแวดล้อม คนแรกของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจาก UN เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่เร็วแรงและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตให้เกิดความสมดุลและความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบปัญหาจากวิกฤต Covid-19 ซึ่งได้รับผลกระทบด้านรายได้และขาดปัจจัยด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน อย่างการสื่อสาร

นอกจากการเรื่องของการสื่อสารแล้ว True 5G World of Agriculture and Environment ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และแพล็ตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมดุลอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University