in ,

กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

True

กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1” เตรียมพร้อมผู้นำด้านไอซีที ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐ

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ซึ่งในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง – แถวบนสุด) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้มาร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มาร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเกิดการใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ยังมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ไอที จากโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนตลอดการอบรมอีกด้วย

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน