, , ,

Snapselect ลบรูปถ่ายซ้ำซ้อนใน Mac เพื่อขอคืนพื้นที่ในฮาร์ดดิส


Snapselect Macos

แน่นอนว่าหลายคนเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมคือถ่ายรูปเยอะจนเนื้อที่เต็มทั้งใน iPhone และ Mac เชื่อไหมว่ากว่า 30-40% นั้นเป็นรูปที่ซ้ำซ้อนและมีความคล้ายคลึงกันก็เพราะว่าเราชอบถ่ายเผื่อเอาไว้หลายๆ แอ็ค หรือบางคนก็ multiple shot ถ่ายไปเลยทีเดียว 10 รูป ผลที่ตามมาคือเปลืองเนื้อที่เก็บ

Snapselect ลบรูปถ่ายซ้ำซ้อนใน Mac เพื่อขอคืนพื้นที่ในฮาร์ดดิส

เอาหละหลังจากเอารูปออกจาก iPhone ลงคอมเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามากำจัดรูปที่ซ้ำซ้อนเหล่านั้นกันครับเพื่อไม่ให้รกและเปลืองเนื้อที่ของ Mac เปล่าๆ ผมขอแนะนำแอปที่มีชื่อว่า Snapselect เป็นแอปที่ดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store

snapselect

ความสามารถของแอปนี้มีค่อนข้างเยอะแต่หลักๆ คือเน้นที่การค้นหารูปภาพที่ซ้ำซ้อนซึ่งจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะลบหรือเก็บรูปเหล่านั้นเอาไว้ เพิ่มความสะดวกอย่างมากในการกำจัดภาพที่ไม่ต้องการออกไปจากคอม

snapselect-screenshot

การใช้งานไม่ยากเพียงเปิดแอปแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บจากนั้น Snapselect จะค้นหารูปที่มีความคล้ายกันออกมาซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เลือกแบบใกล้เคียงขนาดไหน (Accuracy) เมื่อรูปถูกแสดงออกมาเป็นชุดๆ เราสามารถกดลบที่ละรูปหรือจะลบแบบทั้งเซ็ตได้

Screenshot 2016-05-01 11.06.17

รูปที่ลบแล้วจะจัดการอย่างไร?

เลือกที่เมนู Rejects ที่มุมบนขวาจะเห็นภาพทั้งหมดที่เราเลือกลบ สุดท้ายจิ้มไปที่ Trash All Rejects เพียงเท่านี้ภาพทั้งหมดที่ไม่ต้องการก็จะถูกกำจัดเป็นที่เรียบร้อย

ทำซ้ำๆ แบบนี้กับคลังภาพที่คุณมีเท่านี้ก็จะได้เนื้อที่ของฮาร์ดดิสกลับมาใช้งานแล้วครับ

ดาวน์โหลด Snapselect ได้ที่ Mac App Store หรือที่ https://macphun.com/snapselect

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน